Det sociala och det asociala

Äntligen har den kommit. Mitt sommarprat på Newsmill. Som är en fortsättning på den diskussion som initierades här på Deepedition. Tack alla som gav inspiration och nya infallsvinklar. Tyvärr redigerades länken till diskussionen bort.

Diskussionen på Newsmill är intressant. Uppenbarligen är det många som känner igen sig när det gäller att uppleva kravet på att vara social respektive känslan av att vara utanför.