4000 eller 6225. Who’s counting?

4000 inlägg enligt Dashboarden.

Men 6225 enligt databasen. Så jag låter det hela helt enkelt lämnas därhän.

Kan ha något med att de första inläggen är importerade från Blogger.

WordPress är bäst men ibland är det lite eljest.