Rösta på årets politiska blogg

Självklart vore det kul om ni röstade på Deepedition. Men det finns en mängd andra bra bloggar med – en del renodlat politiska andra minst lika bananskalspolitiska som jag: ex.vis Mymlan, Enligt Min Humla och Alter Ego Resonerar mfl.

Och nej. Jag har inte nominerat mig själv. Jag blev själv lite förvånad att vara på listan.

Röstar gör ni här.

Reblog this post [with Zemanta]