Posten slutar vara svensk

Jag tycker det är jäkligt modigt att gå ut med nyheten om att svenska och danska posten slås samman just idag. Det hela är både stort rent samhällslogistiskt och även symboliskt eftersom posten alltid setts som en viktig nationell angelägenhet. Tanken att ha ett bilateralt postverk visar snarare hur den fysiska posten mer och mer handlar om pakettjänster, massreklam och företagsbrev. Internet har slutligen slagit så pass stort i Norden att de statliga postverken måste hitta gemensamma synergier. Detta tillsammans med den allmänna strukturomvandlingen inom logistik och transporter gör att själva idén är solid och proaktiv.

Själv minns jag alla mer eller mindre märkliga försök som Posten gjort för att ”hänga med” under åren. Torget.se (idag kommer man till Lokaldelen) som var en av de första svenska portalerna på webben, erbjudandet att skicka ett mail som posten skrev ut och skickade som ett vanligt brev (eller om det var tvärtom) osv osv. Det samtidigt som de faktiskt satt på sin USP: företagspaketen, företagstjänsterna. Sent ska syndaren vakna.