Sometimes less isn’t more (Twinglys kvantitativa regel)

Twingly funderar på att sätta en gräns för hur många länkar som en postning får ha. Anledningen är svartfötter som spammar med länkar utan att posta något vettigt innehåll. Stationsvakt har tagit upp frågan och har en bättre idé: bland annat den om en ”redaktör”.

Själv ser jag detta som mer vettigt än en kvantitetsregel. Att sätta en sådan innebär inte att man egentligen kommer undan spammarna alls – däremot skulle man kunna sätta ett filter – antingen genom att använda sig av en automatiserad algoritmisk lösning eller faktiskt av en människa som får kolla om länkar ska gå igenom. För spammandet kan annars komma att skapa ett mindre intresse från tidningarna att koppla på bloggkommentarer till artiklar och läsare av online-editionerna tröttnar på att hamna på meningslösa länkfarmande bloggpostningar.

En ytterligare fara med att skapa en kvantitativ regel är att många av oss som skriver långa inlägg helt enkelt kommer att hamna i ”Twingly-finkan” eftersom vi ofta samlar ihop postningen till att handla om en händelse över flera dagar. Och länkar till olika artiklar som säger olika saker. Mitt inlägg om Schenström-affären skulle exempelvis falla för den kvantitativa regeln.

Problemet med den kvantitativa regeln är också att den är kontraproduktiv för Twingly och Primelabs – deras affärsidé måste ju vara att få så många tidningar som möjligt att ansluta sig till backlink-nätverket. Att då välja att endast låta ett visst antal backlinks gå från en blogg alternativt en postning blir ogörligt ju fler källor som finns kopplade till Twingly. Exempelvis omöjliggör man ”dump”-postningar som jag och många andra gärna gör; mer notisartade samlingar av åsikter som kopplar till saker som hänt.

Andra bloggar om: , , , , , ,