Jag och ismerna

Svenssons postning och länkning till mig fick mig att le och samtidigt fundera över hur jag egentligen förändrats genom åren – och att jag i mångt och mycket egentligen tycker samma sak men ändå på ett helt annat sätt. För deepedition.com är inte någon vänsterblogg. Och inte heller en högerblogg. Och den är knappast heller i mitten. För min transformation under de senaste åren har snarare gett mig en politisk ståndpunkt som är svår att stoppa in i något av blocken. Varför? Helt enkelt för att jag inte är så intresserad av politisk metateori1längre. Jag har andra metateorier som intresserar mig mer. Exempelvis runt beteenden, digital populärkultur och såklart: marknadsföring, media och pr. Samtidigt så är deepedition.com också en politisk blogg. Dels för att jag har åsikter och dels för att politik idag handlar lika mycket om mina intresseområden som om nämndsammanträden. För min del handlar politik om att förhindra intrång mot individens friheter. Förhindra kollektivets censur. Bekämpa majoritetens förtryck mot minoriteten. Och att hela tiden dra en lans för en så total yttrandefrihet som möjligt. I de fallen är jag djupt politisk. Och viker inte en tum. Det är i detta jag stått för sedan jag lämnade mina ungdomsår inom de mer extrema vänsteryttringar jag var med i. Det är därför jag aldrig kunde underkasta mig, vare sig det gäller en kyrka eller ett parti. I det första så menar jag fortfarande att det finns få om ens några ord från Jesus som försöker att höja kollektivet gentemot individen. Att sätta kollektivets regler framför varje enskild människas behov och frihet. Jag har alltid ogillat de som försökt sätta en politisk stämpel på Jesus eftersom det innebär att man gör våld på kronologin (av samma skäl som jag och andra kritiserade Bibelkommissionen för att använda ordet “homosexualitet” i den nya bibelöversättningen för många år sedan). I det andra så finns inget parti som kan härbärgera mig idag. Det låter lätt megalomaniskt men det handlar helt enkelt om att jag vägrar att inordna mina åsikter under -ismer. Det är därför jag idag, som icke-troende, inte kallar mig ateist eftersom jag menar att det i sig är en sorts religion, en låda av tankar och åsikter som man får på köpet och måste inordna sig under. Jag vill inte. Jag vägrar. Det är meningslöst att ens försöka stoppa in mig i något sånt.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,

  1. Att jag benämner det som metateori är inte nedlåtande. Tyvärr har många fått för sig att något som är “meta” är negativt. Det är det inte. Det handlar om att diskutera och genomlysa grunderna för en ståndpunkt, ett fenomen eller en värdering. Att inte göra det är livsfarligt. []