Dump it, you say

Inte första gången Krogkommissionen tar in oskyldiga. Den här gången har de inte ens försökt att bortförklara sin inkompetens.

Jag gillar Birgitta Olsson men ibland tenderar hon att falla för allt för populistiska idéer. Som det här.

Lightläsk är en fara för miljön eftersom medlet som gör att det smakar sött inte stannar utan är som värsta kärnbränslet:

Farhågorna handlar om att smakämnet kan styra om djurens beteende när det hamnar i naturen och att ekosystemet rubbas. Djurplankton kan luras att tro att det finns något sött i närheten, och svälter ihjäl i stället för att hitta föda. Det samma gäller för vattendjur som använder smak för att orientera sig, enligt Henrik Kylin.
Halveringstiden är tre år för sucralos vid 25 grader. I vårt svenska klimat tar det mycke längre tid och det innebär att halterna successivt byggs upp.