Bäst att inte dra slutsatser om något motsäger ens världsbild