Kommer alltid i mål

Eh… alltså. På onsdag ska jag ha en varumärkesstrategi klar. Den är inte klar.
Men det rullar hela tiden in ”brandsläckningsarbeten”. Och imorgon är jag upptagen hela dagen.
Det mest surrealistiska i det hela är att jag inte ens är oroad. Jag vet att jag kommer i mål. Varje gång.
På något jävla sätt…

Men idag är det en smula frustrerande faktiskt.