Så många licenser så lite tid

Enligt en undersökning som IDG berättar om:

It-chefer blir stressade av att ständigt behöva uppdatera mjukvara och förnya licenser hos flera olika leverantörer.

Tell me about it…