Danielsson offer för bloggdrevet

Danielssonaffären är synnerligen intrikat och onekligen är det bloggarna som åter fungerar som noder i ryktesspridning och sanningssägande – helt enkelt för att det inte finns samma nödiga rädsla för diverse (lätt obsoleta) journalistiska kodex. Läs om medborgarjournalistik och rykten hos såväl Redaktörn som Right Online.

Redaktörn skriver också en intressant sak i sin halvårsuppsamling:

Min syn på bloggfenomenet har förändrats under den här tiden. När jag drog igång i höstas tänkte jag på bloggar som något både nördigt (men kul) och hajpat* (men kul). I dag är bloggar en lika viktig informationskälla som mainstream-media för mig. Och då menar jag inte alltid bloggarnas egna innehåll, utan i hög grad deras funktion som filter och guider till annat intressant stoff.

Andra bloggar om: , , , ,