Saker man inte vill veta

Vissa saker vill man inte veta:

En av åtta distansarbetande män och en av fjorton kvinnliga jobbar nakna. Bara en man av tre duschar.Hälften av kvinnorna duschar inte hemma och bland männen är det endast en av tre som duschar.

18 procent av männen uppger dessutom att de har tid att utföra hushållsarbete på arbetstid. 28 procent säger sig titta på tv. 9 procent känner ibland skuldkänslor över att de inte är på arbetsplatsen. Men de är trots detta mer produktiva än på jobbet.

Tre fjärdedelar säger att möjligheten att jobba utanför kontoret gör dem mer produktiva och 61 procent säger att deras chef skulle hålla med om detta.

Nakna sanningar om distansarbetare