Fråga

Vad är du rädd för?
Varför vågar du inte – bara vara.
Bara vara i det som är. Och det som blir.
Det blir.