*flinar*
Den sexistiska debatten runt min ”topplimpa” har fått ett ironiskt inslag: Expertpanelen: Utrota sexismen! är ett riktigt elakt sätt att diskutera det hela. Jag kan inte hjälpa att jag gillar det :D.