Rektorer lyckas klanta till det

Thomas Holmgren citerades med att ”det finns många lantbrukarbarn i Skurup. Den gruppen har sämre studietraditioner än barn till andra grupper i exempelvis Ystad.”

Oopsie Daisy! Här är rektorn som snackade dynga

Wenströmska gymnasiets rektor Birgitta Andersson ser elevernas språkbruk som en jargong och anser att det bästa sättet att få bukt med hot och fula ord i skolan är att öka medvetenheten bland eleverna. Vad betyder orden jag säger? Och hur kan människor reagera?

Jajustja. Brott i skolan lika allvarliga