Ännu mer om hat och idioter

Hacke skriver bra om Green:

Intressant. Det har varit mycket sådant på sistone. Inte från udda pastorer, utan från politiker, statliga tjänstemän, intresseorganisationer, ledarskribenter och opinionsbildare.
Tillsammans har de klargjort att folk som uttrycker otillåtna åsikter ska sättas i finkan. För toleransens och kärlekens skull.
Det jag vill ha sagt är detta: Sannolikheten för att Åke Green får något att säga till om är mindre än att jorden träffas av en meteorit.
Sannolikheten för att en kommande statsminister finns bland dem som anser att ”kärlek” och ”tolerans” kräver att oliktänkande finkas och brinner i helvetet, är stor.

Exakt. Det är liksom det som är problemet. Vad skapas för demokrati om den som inte tycker rätt inte har rätt att tycka fel?