Lassievarning

Honom känner jag! :). Jag och HS var värdpar på hans och Marias bröllop. Så det så ;)

Bland annat kommer Gerhard Andersson från Linköpings universitet att berätta om de första studierna gjorda på personer som lider av lätt till medelsvår depression. En majoritet som genomgick terapin blev bättre efteråt. Hälften blev av med sin depression helt och hållet.

– För någon kan det handla om att man fungerar bättre på jobbet eftersom man har mindre självtvivel. För en annan kan det innebära att man fungerar bättre i en relation hemma. Det är olika från person till person

Källa:
DN – Terapi på internet kan vända livet