Dumargument

De personer som exempelvis på Walentines lista förklarar att man bör gå ur kyrkan eftersom kyrkan vägrar deras kärlek är ungefär lika korkade som de präster som skrivit på Kallins lista. Det är ju faktiskt så att kyrkan vill välsigna homosexuella partnerskap – det är ju det beslutet som Kallin och de andra mörkermännen och tillika kvinnorna går emot: att kyrkan bestämt sig för att tillåta officiella välsignelseakter! Att börja med en anti-kyrklig kampanj i det här läget är så korkat att det renderar utvisning. Jag blir lika trött på såna personer vars intellektuella förmåga inte överstiger knäpp-prällarnas.

Som teolog då? Vilka är mina argument för att enbart lämna förakt till de sk ämbetsbröder och systrar som skrivit på Kalins lista?

1. De ord som förr översatts med ”homosexualitet” i tidigare översättningar, och tyvärr i den första versionen versionen av Bibel 2000 har ingenting med den homosexualitet vi idag talar om. Ordet på grekiska handlar inte om kärlek eller ömsesidighet utan om män som köper sig unga pojkar för sexuella möten. Har jag fel? Well, min c-uppsats i bibelvetenskap handlade om detta – så den genomgång jag gjort av grekiskan som ligger till grund för översättningarna är solid.

2. De präster som uttalat sig menar att ”de inte vill välsigna…” Det de gör är anmärkningsvärt. De välsignar inte – enligt luthersk teologi (och all annan) så är det Gud som välsignar. De präster som utifrån en hybris tror att det är deras personliga nojor som styr välsignelsen bör därmed avkragas.

3. En del präster menar självklart är det Guds välsignelse som ges – men att Gud inte vill välsigna homosexuella relationer. Då är de visserligen clean när det gäller eventuella hybristankar men de missar det faktum att:
a) Om Gud är den Gud de själva predikar lär Gud själv kunna bestämma om en välsignelse ska delas ut eller inte. Deras argument innebär att de också förminskar Gud till att vara i behov av deras ”skydd”. Det blir sannerligen en rätt menlös Gud som måste skyddas av ett gäng svartrockar.
b) I Bibeln står det mycket om välsignelse. Enligt luthersk teologi, en lära som dessa präster är vigda inom, är Jesus evangeliets kärna och stjärna. Vad säger då Jesus om välsignelsen: ”Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er.” (Luk 6:28). Vad gjorde han? Jo, han förvägrade inte någon välsignelse:

En man var blind och Jesus gav honom synen tillbaka. Fariséerna ville självklart inte tro på det och försökte utreda hur det hela hade gått till. Det är en rätt skön historia. Den förut blinde mannen är skönt spetsig mot de som anser sig veta en massa saker:

För andra gången kallade de alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: ”Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare.”
Han svarade: ”Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se.”
De frågade honom: ”Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?”
Han svarade: ”Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?”
Då snäste de av honom och sade: ”Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar.
Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte.”
Han svarade: ”Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom.
Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind.
Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting.”
Då sade de till honom: ”Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!” Och de körde ut honom.
Joh. 9:24-34

Nån som känner igen Kalin och gänget i fariséerna?

3. Dessa präster är delar av Svenska kyrkan. Om man inte gillar den organisation man är anställd i bör man överväga att lämna den. Det är självklart skillnad när det gäller att vara medlem, deltagare – men om man ställt sig som ämbetsbärare inom en organisation är det lite mer att gilla läget. Själv gillade jag inte läget – jag är inte aktiv präst längre. Simpelt. Under alla dessa år har denna grupp inom kyrkan ställt sig mot såväl kvinnor som homosexuella, det är samma andas barn som de biblicister som tidigt av förra århundrandet inte ansåg att kvinnor skulle få rösträtt, att det aga är bra barnuppfostran och även bland dessa fanns personer som inte ville ge juridiska rättigheter till barn födda utanför äktenskapet. Det här beslutet är genomgånget under snart 30 år. Det är taget i kyrkans högsta beslutande organ och med full demokratisk kraft genomröstat. Dessa präster kan jämföras med om vissa svenska medborgare ansåg att de beslut och lagar som stiftas i den svenska riksdagen inte gäller dem eftersom de inte stämmer överens med deras ”tro” eller värderingar. Det skulle straffas hårt. Det är djupgående obstruktion mot demokratiska beslut.

4. Lika ologiskt är dessa prästers åsikt att de har ”hemortsrätt” i kyrkan – att kyrkan ska acceptera deras obstruktion. Ja, visst. Som medlemmar. Men inte nödvändigtvis som ämbetsbärare. De har inte insett att där ligger en oerhört stor skillnad. Om de inser den så lär vi ha mer än sexhundra präster som antingen får lov att gilla läget och hålla käften eller lämna sitt ämbete.

Så – skriv på listorna som ger stöd till det beslut som kyrkomötet äntligen vågade ta.