Vafalls!

Här kommer man hem intet ont anande och hittar det här:

Det är ju som om USA valde att utnämnda Saddam till inrikesminister, som om Marit Bergman var med i Melodifestivalen eller att Paris Hilton utnämndes till Nobelpristagare i matematik.

Det är fruktansvärt. Ungdomarna på nationen har slutit fred med fienden, låtit det onda komma över tröskeln till himmelriket.