Några bilder

Jag rensade ur bilder från mobilen:


Så här ser det ut när vi planerar. AD-Anna läser och tänker.


Så här kan det också se ut – PL-Annika och AD-Pernilla och jag.


Vid busshållplatsen gick mormonernas motsvarighet till Fyrtornet och Släpvagnen på. De ser onekligen lite roliga ut.