Allt är inte copyright

En liten tsunami har kommit igång i vissa delar av den gamla blogosfären. Det är Anneli (vars “blog” inte har permalänkar) som anser sig vara förorättad av att människor skickar runt “hennes” frågor (se Meme). Om man börjar jiddra om copyright för olika meme börjar det bli väl fånigt. Lägger man ut såna frågor lär man inse att de åker vidare. Hela idén bakom en meme är att person A svarar på frågorna och taggar personerna B,C,D som i sin tur gör detsamma. Att det hela skulle creddas tillbaka till källan är ju visserligen jättefint men knappast nödvändigt. Och många gånger omöjligt. När människor sedan börjar jämföra det med att sno bilder blir man mörkrädd – det är en milsvid skillnad mellan textcopyright och bildcopyright.

49 a § Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rättten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.
Med fotografisk bild avses även en bild som har framställts genom ett förfarande som är jämförligt med fotografi.

Textcopyright kräver en viss verkshöjd – något som Annelis frågor knappast når. Med bilder är bilden alltid under copyright om inte fotografen/upphovsrättsägaren har sagt något annat (ex. under CC). Baksidan med bloggandet är att alla tror att allt de skriver är författat. Jo, tjena.