Att jobba alltid är inte effektivt

Trots att jag själv är just arbetsnarkoman så tror jag att studien som Dagens PS hänvisar till faktiskt stämmer: att arbetsnarkomaner inte är effektivare än andra.

Studien kommer till den ganska uppenbara slutsatsen att framgång inte bygger på att ständigt pressa ut mer och mer ur personalen, utan på att ta fram nya och bättre sätt att genomföra arbetet på.

Som Dagens PS påpekar kommer rapporten från McKinsey, ett konsultföretag känt för att vara fyllt av just arbetsnarkomaner…

Källa:
Dagens PS