Närande och tärande

Jonas Morian analyserar det hela på ett bright sätt:

Men skol-, vård- och omsorgsjobb i all ära; vad som verkligen behövs är väl ändå fler arbetstillfällen inom den privata sektor som skapar skatteintäckter snarare än finansieras av dem?

Det är väl vänsterns problem – att man tror att den tärande sektorn är det som ska kunna skapa välstånd.

Källa:
PromeMorian: Mer vackra ord än besked