Inget utanför oss

En vision av helvetet? Det är vad Hiroshima kallas. Det är fel – det är helvetet. Den sjätte augusti 1945 behövdes inte längre teologin. Människan hade själv skapat helvetet – det behövdes inte någon djävul, det behövdes inte längre något helvete. Svart regn, kraft motsvarande 20k ton trotyl och gift som genomsyrar vår värld än idag.

Krig. Vad är värst – döden eller människans rovdjuriska instinkter?
Jag vet inte. Men jag har en förklaring på varför jag inte längre kan tro på något utanför människan.