Gud eller Mammon

I en artikel för Slate förvånas Daniel Gross över att såväl etiska (=goda) fonder såväl som de oetiska (=onda) fonderna går minst lika bra. De exempel han tar upp är Vice som enbart satsar på sprit, spel och sex respektive Ave Maria som är katolska kyrkans samling av fonder.

Som synes är det dock Vice som går lite bättre än Ave Maria – synden lönar sig.

Källa:
God vs. Satan – Who’s the better investor?