Tio tankar som avslutar SVT och Engladiskursen

Det känns som att man behöver samla ihop en massa tankar runt den intensiva diskussion som varit runt begravningen av Engla och SVTs val att sända denna.

1. Jag är lite förvånad att inga kriminologer uttalat sig (vad jag sett) runt sändningen. I en sjuk hjärna blir den uppmärksamhet som begravningen fått genom att SVT sänder den som en ”statsbegravning” en vinst och i förlängningen kan det innebära en trigger för andra med samma sjuka tankar.

2. Public service, och journalistiken som ligger som grund för public servicetänkandet, ska vara konsekvensneutrala. Att sända begravningen är inte konsekvensneutralt. Ska man dra det till sin spets så väljer man att döma Eklund innan domstolen gjort det. Visst – han har erkänt, visat var kroppen fanns men rent juridiskt sett så är han fortfarande oskyldig. Om man inte drar det till en sån spets så handlar det ändå om att man väljer att ta ställning och skapa symboler. Det kan möjligen vara ett av de statliga indirekta direktiven men det rimmar illa med nästa punkt.

3. SVT har blivit populistisk service genom att inte ta sitt ansvar och fundera över vad deras bejakande av en sörjande familjs önskan kan ge i fortsättningen. Gapet mellan ett stringent public service-tänkande och det nya populistic service-tänkandet har varit flagrant i alla uttalanden från SVT, och det var just den synen som Siewert Öholm förfäktade – när han inte försökte föra fram en sorts elitism gentemot alla som är kritiska.

4. Samma elitism som Siewert Öholm visar på har personer som annars brukar vara intresserade av yttrandefrihet visat. Blogge ber mig och andra hålla käften, eftersom valet att tv-sända begravningen är ett privat avtal mellan Englas familj och SVT – och det har ingen annan med att göra. Problemet är att det argumentet är lite underligt: SVT är jag och alla andra – alltså ska vi som är kritiska hålla klaffen när representanter går in i avtal som vi inte vill att de ska gå in i.

5. Det man sett i det här är hur medialiseringen skapar stora gap. Om personerna som drabbades av Arbogamorden haft medievana personer runt sig hade det blivit en större debatt, om Bobbyaffären inte varit så svår att hantera för många människor genom att det handlar om föräldraskap, hade någon mediekunnig säkert tagit tag i det.

6. I Englafallet finns det ett antal personer i bakgrunden som är mycket vana att figurera i media, som har många kontakter inom olika medier och vet att använda dem. I detta har det alltid legat en orättvisa, men faktiskt kommer det gapet att vidgas trots att vi idag har ett medielandskap som inbjuder alla till att publicera sig. För kunskapen handlar om att få in saker i rätt ”strömmar” för att nå ut – i framtiden lika mycket att hamna som en postning på större bloggar som att hamna i media.

7. Medialiseringen skapar också en förenkling och en stark dikotomisering av debatten. Vår lokaltidning (Dalarnas Tidningar) har varit mycket ”på” när det gäller den här debatten, och hade idag en intervju med Englas mamma som var ”ledsen över kritiken”. Problemet är ju att ingen har kritiserat henne utan att kritiken handlar om det gemensamma: public service. Vissa (exempelvis Jerry) har velat dra det till att den som kritiserar begravningssändningen är oempatisk och känner inte något inför mord på barn etc. En skarp mediedramaturgi skapar detta, och debattörerna lär sig att bygga utifrån samma manuskriptmall. Jag, som är kritisk mot SVT, mot Svenska kyrkan och mot dem som anser att det är rätt att sända begravningen, blir därmed kritisk mot de anhörigas önskan trots att det enda jag förklarat är att jag är rätt övertygad om att deras önskan inte springer ur ett rationellt val. Det är inte kritik – det är beteendevetande och erfarenhet av sorgeprocessen. Men genom en förädlad dikotomisering så har mediedramaturgin utvecklats till ett sorts fotbollsderby.

8. Svenska kyrkan har valt att ligga mycket lågt. I längden inte speciellt bra. Bra att man i det här fallet stödjer sin personals val oavsett vad man tycker om det men illa att man inte inser att det som nu skapar är ett prejudikat och nästa gång kommer man behöva ta diskussionen om ”öppna gudstjänster” är total öppenhet, även för media eller öppenhet i en mer analog fysisk mening (att ge alla möjlighet att närvara fysiskt i kyrkorummet).

9. Svenskens syn på riter visar sig vara bra mycket starkare än man kunnat tro i en sekulär och medialiserad värld. Diskussionen om SVT och begravningen har rört upp känslor som inte har med just det här att göra utan det faktum att människor har en mycket klar bild över hur en begravning bör vara: och där har media ingen plats. Om vi idag har en mycket svagare rituell betydelse av passager som dop, konfirmation och vigsel så står begravningen upp som en klar rit som få människor anser ska hanteras utan omsorg och respekt. Döden håller på att bli den sista andliga utposten för den moderna människan, begravningen blir den ultimata passageriten.

10. Jag är starkare övertygad om att opinionen skapas utifrån såväl dolda agendor och utifrån möjligheten att skapa monster och änglar. Det är en av de grundläggande anledningarna varför Engla fått så stor uppmärksamhet och inte de andra barnmord som skett i det närmaste: i Englafallet är det en man, en känd våldsbrottsling och (kanske) pedofil som tagit en oskyldig flicka och dödat henne. Trots att inget släppts om eventuella sexuella övergrepp så är många redan på det klara att de ”måste” ha hänt. Det är en enkel bild av ett monster som kunnat skapas, och därmed blir samlingen runt Engla som symbol för oskyldiga offer för våld så enkel – monstret är inte ”vi”, det är något ”annat”. Vi behöver inte identifiera oss med monstret. I de andra fall som funnits finns det om att det finns möjliga identifikationspunkter med förövarna respektive icke-möjliga monstruösa drag: Arbogafallet handlar det (antagligen) om svartsjuka – något många kan identifiera sig med, och en kvinna (det går idag inte att göra kvinnor till monster då kvinnor per definition är offer oavsett vilka handlingar de utför), i Bobbyfallet handlar det om att man måste göra föräldrar till monster vilket innebär att varje förälder inser att man själv kunde blivit detta.
Så begravningen och symboliken som SVT menar är stark handlar om hur vi förenklat bygger upp en värld i det goda (det som är som vi) och det onda (det som är något annat). Samma dikotomisering som skett i samband med hedersmordsdiskussionen (den ”andra” kulturen). Det hela bygger på en rak propaganda, och människans behov av förenklade verkligheter.

Uppdatering: Intressant är att kvällstidningarna idag väljer att toppa med minnesgudstjänsten för Arbogabarnen.
Uppdatering: Jan Axelsson förklarar att alla kritiker är dumma i huvudet.
Andra bloggar om: , , , , , , —–

 1. det har stiftet här, och Ola Söderberg i synnerhet inte gjort förut… []
 • Blogge Bloggelito

  Yttrandefrihet är den självklara rätten att uttrycka sina tankar och åsikter. Om du tänker efter lite inser du nog att jag ingalunda vill frånta någon denna rätt, utan snarare anser att det finns tillfällen då det är mer passande att hålla tyst – åtminstone för en tid. Man kan visa respekt utan att tumma på yttrandefriheten.

  För övrigt anser jag att även allmänheten behöver en slutpunkt i fallet Engla efter att hennes fall ingående beskrivits i medier. En tevesänd begravning fyller den funktionen.

  Av alla de helgmålsböner, Expedition Robinson, speedway-VM, kubahyllningar och annat trams som SVT sänt har således denna begravning ett oerhört mycket större allmänintresse. Att det blir sådan kalabalik tror jag har med din punkt nio att göra, fast på ett annat sätt – folk är rädda för döden, och speciellt då begravningen, det slutgiltiga avskedet. Men döden har en självklar plats i livet.

  (Varför ska jag tala om detta för en som är prästutbildad?)

 • Blogge Bloggelito

  SVT är alltså _tillfrågat_ av familjen. Det är _familjens_ önskan som här är central. Varför ska ni sätta er till doms över _familjens_ önskan? Vad i helvete har ni med det att göra?

 • Blogge Bloggelito

  De som beslutar om SVT:s verksamhet är de som sitter i SVT:s styrelse och i diverse programutskott. Det finns ingen direktdemokrati in i SVT, lika lite som det finns det in i Rosenbad.

  Familjens önskan är det enda centrala – det är deras dotter, deras sorg, deras begravning. Sluta klappa folk på huvudet!

 • Blogge Bloggelito

  Tittarsiffror är inte intressanta i public service-sammanhang.

 • ”Samma elitism som Siewert Öholm visar på har personer som annars brukar vara intresserade av yttrandefrihet visat”

  Jag tror att många missföstår åsiten om varför begravningen inte skulle direktsändas. Jag tycker ju precis som du att den inte skulle sändas.

  Varken du eller jag går ju ut och säger att de anhöriga har fel som gör det, däremot ifrågasätter vi om detta är ett val de gjort om de inte stod mitt uppe i ett intensivt sorgearbete. Det här är ju inte första gången en offentlig person ger sig ut i strålkastarljuset av fel anledning, och sen ångrar det.

  Ulrika’s last blog post..Otrohet

 • ”Samma elitism som Siewert Öholm visar på har personer som annars brukar vara intresserade av yttrandefrihet visat”

  Jag tror att många missföstår åsiten om varför begravningen inte skulle direktsändas. Jag tycker ju precis som du att den inte skulle sändas.

  Varken du eller jag går ju ut och säger att de anhöriga har fel som gör det, däremot ifrågasätter vi om detta är ett val de gjort om de inte stod mitt uppe i ett intensivt sorgearbete. Det här är ju inte första gången en offentlig person ger sig ut i strålkastarljuset av fel anledning, och sen ångrar det.

  Ulrika’s last blog post..Otrohet

 • Blogge Bloggelito

  Yttrandefrihet är den självklara rätten att uttrycka sina tankar och åsikter. Om du tänker efter lite inser du nog att jag ingalunda vill frånta någon denna rätt, utan snarare anser att det finns tillfällen då det är mer passande att hålla tyst – åtminstone för en tid. Man kan visa respekt utan att tumma på yttrandefriheten.

  För övrigt anser jag att även allmänheten behöver en slutpunkt i fallet Engla efter att hennes fall ingående beskrivits i medier. En tevesänd begravning fyller den funktionen.

  Av alla de helgmålsböner, Expedition Robinson, speedway-VM, kubahyllningar och annat trams som SVT sänt har således denna begravning ett oerhört mycket större allmänintresse. Att det blir sådan kalabalik tror jag har med din punkt nio att göra, fast på ett annat sätt – folk är rädda för döden, och speciellt då begravningen, det slutgiltiga avskedet. Men döden har en självklar plats i livet.

  (Varför ska jag tala om detta för en som är prästutbildad?)

 • Blogge Bloggelito

  Och du börjar låta som Margareta Winberg, någon som alltid vet andras bästa. Din erfarenhet av sörjande är inte universellt giltig. Speciellt är din erfarenhet begränsad till och påtagligt färgad av en viss tradition.

 • Anna

  Så om det ligger i allmänhetens intresse och allmänheten har ett behov, borde SVT inte tv-sända förövarens rättegång också? Det finns säkert dom som inte får plats under rättegången och som behöver se den för att veta att han är bakom lås och bom och på så sätt kunna lägga det här bakom sig?
  var ska man dra gränsen?

  Anna’s last blog post..Scary

 • Anna

  För övrigt anser jag att även allmänheten behöver en slutpunkt i fallet Engla efter att hennes fall ingående beskrivits i medier. En tevesänd begravning fyller den funktionen.

  Varför det? På vilket sätt hälper en tv-sänd begravning allmänheten att få ett slut? Räcker det inte att veta att hon är begravd? Är det verkligen så att hela Sverige ser Engla som sin egen dotter, och därför är i behov av ett sådant avslut?
  Jag förstår inte.

 • Anna

  För övrigt anser jag att även allmänheten behöver en slutpunkt i fallet Engla efter att hennes fall ingående beskrivits i medier. En tevesänd begravning fyller den funktionen.

  Varför det? På vilket sätt hälper en tv-sänd begravning allmänheten att få ett slut? Räcker det inte att veta att hon är begravd? Är det verkligen så att hela Sverige ser Engla som sin egen dotter, och därför är i behov av ett sådant avslut?
  Jag förstår inte.

 • per m

  Diskussionen var lika när man begravde offren för järnvägsolyckan utanför ornäs när många i en skolklass dog i början av 80 talet. Snaskigheten då var att man som journalist hängde i träden utanför kyrkan och fotograferade, mot anhörigas vilja. Det har inte blivit bättre. En jobbarkompis miste sitt barn och var heligt förbannand på expressen och aftonbladet som han kallade hyenor. Det är bara att konstatera att media levererar inte för att informera utan för att tjäna pengar på andras olycka. Men det är inte någon ny diskussion och den här lär inte förändra syniska och blodhungrande redaktörer. De är likt gamar och hyenor, de lever på andras olyckor. Det värsta är att de dessutom skryter om det, Jag var först, Jag had första bilden, Jag har ensamrätt, Jag fick mest blod……….

 • per m

  Diskussionen var lika när man begravde offren för järnvägsolyckan utanför ornäs när många i en skolklass dog i början av 80 talet. Snaskigheten då var att man som journalist hängde i träden utanför kyrkan och fotograferade, mot anhörigas vilja. Det har inte blivit bättre. En jobbarkompis miste sitt barn och var heligt förbannand på expressen och aftonbladet som han kallade hyenor. Det är bara att konstatera att media levererar inte för att informera utan för att tjäna pengar på andras olycka. Men det är inte någon ny diskussion och den här lär inte förändra syniska och blodhungrande redaktörer. De är likt gamar och hyenor, de lever på andras olyckor. Det värsta är att de dessutom skryter om det, Jag var först, Jag had första bilden, Jag har ensamrätt, Jag fick mest blod……….

 • Blogge Bloggelito

  SVT är alltså _tillfrågat_ av familjen. Det är _familjens_ önskan som här är central. Varför ska ni sätta er till doms över _familjens_ önskan? Vad i helvete har ni med det att göra?

 • @blogge. Allvarligt? Det är ju det jag har diskuterat hela tiden: att människor inte gör saker rationellt i chock och reaktion. Du menar att eftersom de frågat så ska SVT göra dem till viljes? Fine, grejen är att i en någorlunda demokratisk tanke så är det SVTs ägare som faktiskt ska bestämma det – och i slutänden är det vi som är deras ägare. Alltså blir din invändning jävligt konstig. Vidare: vem som helst som frågar om SVT vill sända något ska alltså få det? Om jag vill att de ska sända när jag duschar så är det ok – eftersom det är min vilja. Familjens önskan är inte central – och som jag sagt: ingen har satt sig till doms över familjens önskan utan över SVTs val.

 • @blogge. Allvarligt? Det är ju det jag har diskuterat hela tiden: att människor inte gör saker rationellt i chock och reaktion. Du menar att eftersom de frågat så ska SVT göra dem till viljes? Fine, grejen är att i en någorlunda demokratisk tanke så är det SVTs ägare som faktiskt ska bestämma det – och i slutänden är det vi som är deras ägare. Alltså blir din invändning jävligt konstig. Vidare: vem som helst som frågar om SVT vill sända något ska alltså få det? Om jag vill att de ska sända när jag duschar så är det ok – eftersom det är min vilja. Familjens önskan är inte central – och som jag sagt: ingen har satt sig till doms över familjens önskan utan över SVTs val.

 • Blogge Bloggelito

  Att begravningen hade en ”traditionsenlig” kristen inramning är inte detsamma som att Englas familj delar den enda absoluta kristna sanningen på hur sorg ser ut.

 • Av alla de helgmålsböner, Expedition Robinson, speedway-VM, kubahyllningar och annat trams som SVT sänt har således denna begravning ett oerhört mycket större allmänintresse. Att det blir sådan kalabalik tror jag har med din punkt nio att göra, fast på ett annat sätt – folk är rädda för döden, och speciellt då begravningen, det slutgiltiga avskedet. Men döden har en självklar plats i livet.

  Allmänintresset har i alla fall hitills handlat om att de flesta ogillar beslutet att sända begravningen. Niklas Lång har menat att det hela handlar om att de anhöriga som inte får plats i kyrkan ska kunna följa begravningen – något som rent tekniskt kunde lösts på helt andra sätt. Det ska bli mycket intressant att se tittarsiffrorna, och min bedömning är att de kommer vara relativt låga eftersom man haft konkurrens av det vackra vädret: och då tillkommer frågan – hur intressant var det för allmänheten? Om nu begravningen visar sig bli ”second choice” så handlar det snarare om en sorts burlesk ”underhållning”.

 • Av alla de helgmålsböner, Expedition Robinson, speedway-VM, kubahyllningar och annat trams som SVT sänt har således denna begravning ett oerhört mycket större allmänintresse. Att det blir sådan kalabalik tror jag har med din punkt nio att göra, fast på ett annat sätt – folk är rädda för döden, och speciellt då begravningen, det slutgiltiga avskedet. Men döden har en självklar plats i livet.

  Allmänintresset har i alla fall hitills handlat om att de flesta ogillar beslutet att sända begravningen. Niklas Lång har menat att det hela handlar om att de anhöriga som inte får plats i kyrkan ska kunna följa begravningen – något som rent tekniskt kunde lösts på helt andra sätt. Det ska bli mycket intressant att se tittarsiffrorna, och min bedömning är att de kommer vara relativt låga eftersom man haft konkurrens av det vackra vädret: och då tillkommer frågan – hur intressant var det för allmänheten? Om nu begravningen visar sig bli ”second choice” så handlar det snarare om en sorts burlesk ”underhållning”.

 • Blogge Bloggelito

  De som beslutar om SVT:s verksamhet är de som sitter i SVT:s styrelse och i diverse programutskott. Det finns ingen direktdemokrati in i SVT, lika lite som det finns det in i Rosenbad.

  Familjens önskan är det enda centrala – det är deras dotter, deras sorg, deras begravning. Sluta klappa folk på huvudet!

 • Blogge Bloggelito

  Tittarsiffror är inte intressanta i public service-sammanhang.

 • Tittarsiffror är inte intressanta i public service-sammanhang.

  Det var nog det roligaste jag läst på länge. Möjligen inte i teoretiska public service-sammanhang men för SVT är det oerhört viktigt. Det är därför de bland annat väljer att göra reklam och jobba med PR runt Fri Television, och det är de som slår sig själva för bröstet när de slagit kommersiella kanalers program. Så sorry, men det där är kontextuellt sätt ren bs.

 • Tittarsiffror är inte intressanta i public service-sammanhang.

  Det var nog det roligaste jag läst på länge. Möjligen inte i teoretiska public service-sammanhang men för SVT är det oerhört viktigt. Det är därför de bland annat väljer att göra reklam och jobba med PR runt Fri Television, och det är de som slår sig själva för bröstet när de slagit kommersiella kanalers program. Så sorry, men det där är kontextuellt sätt ren bs.

 • Familjens önskan är det enda centrala – det är deras dotter, deras sorg, deras begravning. Sluta klappa folk på huvudet!

  Du fattar inte. Deras önskan är det centrala även för mig – eftersom jag inte tror, utifrån min erfarenhet av sörjande, att den är en rationell önskan. Din inställning innebär att du säger ”fine de önskar det – de får skylla sig själva om de vaknar upp och inser vad de gjort”. Det tycker jag är mer cyniskt. Det är ingen som klappar dem på huvudet. Det handlar om omsorg om dem. Kamma dig – allt det här står skrivet. Du börjar fan låta so Siewert Öholm.

 • Familjens önskan är det enda centrala – det är deras dotter, deras sorg, deras begravning. Sluta klappa folk på huvudet!

  Du fattar inte. Deras önskan är det centrala även för mig – eftersom jag inte tror, utifrån min erfarenhet av sörjande, att den är en rationell önskan. Din inställning innebär att du säger ”fine de önskar det – de får skylla sig själva om de vaknar upp och inser vad de gjort”. Det tycker jag är mer cyniskt. Det är ingen som klappar dem på huvudet. Det handlar om omsorg om dem. Kamma dig – allt det här står skrivet. Du börjar fan låta so Siewert Öholm.

 • Blogge Bloggelito

  Och du börjar låta som Margareta Winberg, någon som alltid vet andras bästa. Din erfarenhet av sörjande är inte universellt giltig. Speciellt är din erfarenhet begränsad till och påtagligt färgad av en viss tradition.

 • Anna

  Så om det ligger i allmänhetens intresse och allmänheten har ett behov, borde SVT inte tv-sända förövarens rättegång också? Det finns säkert dom som inte får plats under rättegången och som behöver se den för att veta att han är bakom lås och bom och på så sätt kunna lägga det här bakom sig?
  var ska man dra gränsen?

  Anna’s last blog post..Scary

 • Din erfarenhet av sörjande är inte universellt giltig. Speciellt är din erfarenhet begränsad till och påtagligt färgad av en viss tradition.

  Syftar du på kristendomen nu? Efter vad jag förstår så hade Engla en kristen begravning i en kyrka, så just den erfarenheten är väl synnerligen giltig i sammanhanget.

 • Din erfarenhet av sörjande är inte universellt giltig. Speciellt är din erfarenhet begränsad till och påtagligt färgad av en viss tradition.

  Syftar du på kristendomen nu? Efter vad jag förstår så hade Engla en kristen begravning i en kyrka, så just den erfarenheten är väl synnerligen giltig i sammanhanget.

 • Coffa

  .:Coffa i konsten att tappa tron på mäsnkligheten:.

  Jag är mer än skeptisk till att SVT väljer att sända denna begravning och att det sitter en dreglande tv-poducent och ler över tittarsiffrorna, (för tro mig, alla är inte inblandade i den här säningen för den goda sakens skull, det kallas affärer.) men det som äcklar mig mest är publiken, ni, som inte har någon som helst koppling till Engla eller hennes efterlämnade och sitter och tittar på hennes begravning och snyftar över att hon är död. Och ni kan gråta en skvätt idag och sedan gå och jobba i morgon med gott samvete, och leva vidare med era liv. Och enda anledningen till att ni tycker att just det här är så förfärligt är den massmediala uppmärksamheten som mordet fått, ni blir upprörda och arga för att media säger till er att bli det. För det kan knappast vara era stora hjärtan eller världsliga samvete, för då bör ni gråta, eller åtminstånde snyfta varje gång ett barn dör på onartuligt sätt här i världen, och tro mig, då har ni fan lite att styra med. Anledningen till att det är mer synd om Engla än andra? arboga-morden, lex bobby eller ja va fan, de 25 000 barn i kina som just dött i virus?
  varför inte direktsända alla begravningar som går, för alla mordoffer? Kanske kan slå melodifestivalen i tittarsiffror, om det är något riktigt saftigt. Som sagt i bloggen, enkel vi/ni-mentalitet, vi är dom goda, den halvfeta lastbilchaffisen med ett brottsregister som är den onda. Skönt, nu kan vi somna gott ikväll.
  Jag säger; Direktsänd begravningen, gör det, om det nu är familjens önskan men om du inte har någon relation till Engla så ska du inte titta på det, för det är ni som gör ett mord till massmedialt godis. Lämna isf tv-sändningen till anhöriga och människor som är direkt berörda. Enligt mig så är det så smutsigt och gör att jag tappar tron på mänskligheten…

  Tillsist, till er som tänkt hata mig för mitt inlägg, en moralisk frågeställning;

  Du har 150:- som du kan endast välja att lägga på:

  1. på dig själv, MED vetskapen att två fattiga
  barn kommer att svälta ihjäl

  2. betala 150:- för att se dessa två fattiga barn slåss mot varandra till en är död, och den
  andra kan med hjälp av prispengarna (b.l.a dina 150:-) leva ett bra liv resten av hans liv

  vilket är mest motbjudande?
  att medvetet låta två barn dö, eller godta något hemskt för att rädda ett liv…

 • Coffa

  .:Coffa i konsten att tappa tron på mäsnkligheten:.

  Jag är mer än skeptisk till att SVT väljer att sända denna begravning och att det sitter en dreglande tv-poducent och ler över tittarsiffrorna, (för tro mig, alla är inte inblandade i den här säningen för den goda sakens skull, det kallas affärer.) men det som äcklar mig mest är publiken, ni, som inte har någon som helst koppling till Engla eller hennes efterlämnade och sitter och tittar på hennes begravning och snyftar över att hon är död. Och ni kan gråta en skvätt idag och sedan gå och jobba i morgon med gott samvete, och leva vidare med era liv. Och enda anledningen till att ni tycker att just det här är så förfärligt är den massmediala uppmärksamheten som mordet fått, ni blir upprörda och arga för att media säger till er att bli det. För det kan knappast vara era stora hjärtan eller världsliga samvete, för då bör ni gråta, eller åtminstånde snyfta varje gång ett barn dör på onartuligt sätt här i världen, och tro mig, då har ni fan lite att styra med. Anledningen till att det är mer synd om Engla än andra? arboga-morden, lex bobby eller ja va fan, de 25 000 barn i kina som just dött i virus?
  varför inte direktsända alla begravningar som går, för alla mordoffer? Kanske kan slå melodifestivalen i tittarsiffror, om det är något riktigt saftigt. Som sagt i bloggen, enkel vi/ni-mentalitet, vi är dom goda, den halvfeta lastbilchaffisen med ett brottsregister som är den onda. Skönt, nu kan vi somna gott ikväll.
  Jag säger; Direktsänd begravningen, gör det, om det nu är familjens önskan men om du inte har någon relation till Engla så ska du inte titta på det, för det är ni som gör ett mord till massmedialt godis. Lämna isf tv-sändningen till anhöriga och människor som är direkt berörda. Enligt mig så är det så smutsigt och gör att jag tappar tron på mänskligheten…

  Tillsist, till er som tänkt hata mig för mitt inlägg, en moralisk frågeställning;

  Du har 150:- som du kan endast välja att lägga på:

  1. på dig själv, MED vetskapen att två fattiga
  barn kommer att svälta ihjäl

  2. betala 150:- för att se dessa två fattiga barn slåss mot varandra till en är död, och den
  andra kan med hjälp av prispengarna (b.l.a dina 150:-) leva ett bra liv resten av hans liv

  vilket är mest motbjudande?
  att medvetet låta två barn dö, eller godta något hemskt för att rädda ett liv…

 • Blogge Bloggelito

  Att begravningen hade en ”traditionsenlig” kristen inramning är inte detsamma som att Englas familj delar den enda absoluta kristna sanningen på hur sorg ser ut.

 • Finns det en eda absolut kristen sanning om sorg? Tänka sig, jag hade ingen aning

 • Finns det en eda absolut kristen sanning om sorg? Tänka sig, jag hade ingen aning

 • Blogge Bloggelito

  Fast nu är du präst och inte beteendevetare? Sorg är i mångt och mycket ett socialt fenomen och har inte så mycket koppling till rena psykologiska processer. Är man således inte starkt bunden till kulturella traditioner finns det heller ingen påtaglig risk att fara illa vid sorgearbete. Det man far illa av är nämligen _andras_ tyckande (som i det här fallet), ett slags stigmatisering av samma art som i hordebatten. Du är därmed inte konsekvent, eftersom du intar olika hållning i de två fallen.

 • Blogge Bloggelito: Tittarsiffror är inte intressanta i public service-sammanhang.

  Det hade du faktiskt alldeles rätt i. En gång i tiden fanns det inte några andra alternativ. Nuförtiden finns det jättemånga andra kanaler man kan titta på. Det betyder att sossevisionen är konkurrensutsatt och måste dra tittare till annat än glesbygdsdokumentäerer. Därför blir det egendomliga inspel som begravningar, man försöker bekräfta sin existens på något konstigt sätt. Men det betyder inte för den saken skull att man ägnar sig åt public sevice.

  lord Fredruk’s last blog post..Ett slags gift för en gammal eskapist.

 • Blogge Bloggelito: Tittarsiffror är inte intressanta i public service-sammanhang.

  Det hade du faktiskt alldeles rätt i. En gång i tiden fanns det inte några andra alternativ. Nuförtiden finns det jättemånga andra kanaler man kan titta på. Det betyder att sossevisionen är konkurrensutsatt och måste dra tittare till annat än glesbygdsdokumentäerer. Därför blir det egendomliga inspel som begravningar, man försöker bekräfta sin existens på något konstigt sätt. Men det betyder inte för den saken skull att man ägnar sig åt public sevice.

  lord Fredruk’s last blog post..Ett slags gift för en gammal eskapist.

 • Att begravningen hade en “traditionsenlig” kristen inramning är inte detsamma som att Englas familj delar den enda absoluta kristna sanningen på hur sorg ser ut.

  Nu är du mer korkad än jag vet att du är. Den sorgeprocess jag pratar om har inte ett skit med religion att göra – det är ren beteendevetenskap och universell. Så bättre argument får du fan komma med om du inte ska framstå som en riktig idiot, Blogge.

 • Att begravningen hade en “traditionsenlig” kristen inramning är inte detsamma som att Englas familj delar den enda absoluta kristna sanningen på hur sorg ser ut.

  Nu är du mer korkad än jag vet att du är. Den sorgeprocess jag pratar om har inte ett skit med religion att göra – det är ren beteendevetenskap och universell. Så bättre argument får du fan komma med om du inte ska framstå som en riktig idiot, Blogge.

 • Och du börjar låta som Margareta Winberg, någon som alltid vet andras bästa. Din erfarenhet av sörjande är inte universellt giltig. Speciellt är din erfarenhet begränsad till och påtagligt färgad av en viss tradition.

  Du bevisar snarare din okunskap när det gäller beteendevetenskap. Min kunskap om sorgeprocesser handlar inte om någon tradition eller någon kristen fjanteri (något jag som du borde veta vid det här laget att jag inte har något till övers för) utan grundläggande psykologi av sorg och förlust. Du jagar för tillfället vasstrån, Blogge, skärp dig och kom in i matchen.

 • Och du börjar låta som Margareta Winberg, någon som alltid vet andras bästa. Din erfarenhet av sörjande är inte universellt giltig. Speciellt är din erfarenhet begränsad till och påtagligt färgad av en viss tradition.

  Du bevisar snarare din okunskap när det gäller beteendevetenskap. Min kunskap om sorgeprocesser handlar inte om någon tradition eller någon kristen fjanteri (något jag som du borde veta vid det här laget att jag inte har något till övers för) utan grundläggande psykologi av sorg och förlust. Du jagar för tillfället vasstrån, Blogge, skärp dig och kom in i matchen.

 • Blogge Bloggelito

  Fast nu är du präst och inte beteendevetare? Sorg är i mångt och mycket ett socialt fenomen och har inte så mycket koppling till rena psykologiska processer. Är man således inte starkt bunden till kulturella traditioner finns det heller ingen påtaglig risk att fara illa vid sorgearbete. Det man far illa av är nämligen _andras_ tyckande (som i det här fallet), ett slags stigmatisering av samma art som i hordebatten. Du är därmed inte konsekvent, eftersom du intar olika hållning i de två fallen.

 • Du har fel Blogge. ag är inte präst utan beteendevetare. Jag tror inte ens på Gud. Någon gud. Och sorgeprocesser har i det jag påpekat visat sig vara universella. Så det är du som är inkonsekvent – du väljer att försöka att driva igenom en kulturell impact på något som är bevisat som något icke kulturellt påverkbart. Dags att läsa lite fenomenologi kanske? Du lirar med rätt lösa retoriska puckar i det här och snart känns det som om jag tröttnar på dina extremt lösa antaganden.

 • Du har fel Blogge. ag är inte präst utan beteendevetare. Jag tror inte ens på Gud. Någon gud. Och sorgeprocesser har i det jag påpekat visat sig vara universella. Så det är du som är inkonsekvent – du väljer att försöka att driva igenom en kulturell impact på något som är bevisat som något icke kulturellt påverkbart. Dags att läsa lite fenomenologi kanske? Du lirar med rätt lösa retoriska puckar i det här och snart känns det som om jag tröttnar på dina extremt lösa antaganden.

 • Anonym

  Håller med deep.ed fullständigt. En förälder vars barn avlidit – och särskilt på det här viset – är i en så stark sorg och chock att SVT borde avstått från att sända begravningen. Tillståndet av stark sorg/chock/förlust efter den här typen av händelser kan ibland likna en psykos. Om man ser det som att ”klappa dem på huvudet” att inte lita på de drabbades egna omdöme då vet man inte mycket om sorg. Möjligheten finns ju givetvis att det här är ett uttryck för deras äkta vilja, men risken att det inte är så är alldeles för stor och insatsen för hög för att SVT med gott samvete ska kunna chansa. Att ens barns begravning direktsänds på teve är en så pass otypisk/”märklig” önskan att det sänder en del varningssignaler också, tycker jag.

 • Anonym

  Håller med deep.ed fullständigt. En förälder vars barn avlidit – och särskilt på det här viset – är i en så stark sorg och chock att SVT borde avstått från att sända begravningen. Tillståndet av stark sorg/chock/förlust efter den här typen av händelser kan ibland likna en psykos. Om man ser det som att ”klappa dem på huvudet” att inte lita på de drabbades egna omdöme då vet man inte mycket om sorg. Möjligheten finns ju givetvis att det här är ett uttryck för deras äkta vilja, men risken att det inte är så är alldeles för stor och insatsen för hög för att SVT med gott samvete ska kunna chansa. Att ens barns begravning direktsänds på teve är en så pass otypisk/”märklig” önskan att det sänder en del varningssignaler också, tycker jag.

 • Blogge Bloggelito

  Intressant. Ditt argument ger näring åt tanken att man ska kunna stanna hemma från arbetet för sorg, något som andra förtjänstfullt argumenterat emot.

  Fast nu för tiden åker ju folk in till psykakuten bara för att en partner gjort slut, så varför inte. Vi klarar inte längre av livets alla motgångar, utan gör dem till ”psykosliknande” tillstånd och dylikt. Vi är alla sådana fruktansvärt hjälplösa offer! Tur att staten (och prästerna!) finns där för att fånga upp oss och tala om för oss vad som är rätt, riktigt och gott. Ty det vet vi naturligtvis inte själva.

 • Blogge Bloggelito

  Ja, sorg _kan_ ta sig uttryck som liknar psykoser, med hallucinationer med mera. Vi såg det i Arboga-fallet, där förnekelse och förträngning var det första steget hos modern.

  Vi ser dock inte det i det här fallet, och inte heller i de flesta fall. Vi ser istället någon som kan hantera saken rationellt. Därmed finns ingen anledning att befara värsta möjliga scenario, ty det är inte tillämpbart här.

  Sorg är något som _alla_ drabbas av flera gånger i livet, i alla åldrar och av en stor mängd skäl. Vi har därför personlig erfarenhet av sorg, personliga erfarenheter som inte låter sig systematiseras till en enda modell som kan tillämpas rakt av på enskilda. Det är därför den enskilda som vet bäst i den egna situationen, om inga symptom föreligger. Det är en mycket märklig samlingförståsigpåare som här gör sig hörd i syfte att berätta att de minsann vet bättre än mamman. Helt makalöst.

  ”Dynamisk psykiatri” är väl för övrigt den flummigaste bok som getts ut sedan ”Dianetik” gavs ut av Hubbard. Mn okej, du är prästvigd, reklamman och numera också beteendevetare. I nästa blogginlägg är du väl psykiater också.

 • Blogge Bloggelito

  Intressant. Ditt argument ger näring åt tanken att man ska kunna stanna hemma från arbetet för sorg, något som andra förtjänstfullt argumenterat emot.

  Fast nu för tiden åker ju folk in till psykakuten bara för att en partner gjort slut, så varför inte. Vi klarar inte längre av livets alla motgångar, utan gör dem till ”psykosliknande” tillstånd och dylikt. Vi är alla sådana fruktansvärt hjälplösa offer! Tur att staten (och prästerna!) finns där för att fånga upp oss och tala om för oss vad som är rätt, riktigt och gott. Ty det vet vi naturligtvis inte själva.

 • Och – i serien ”Blogge gör bort sig” så har vi ännu ett inlägg.

  a) ja, sorg är ett bevisligt sammanhang som faktiskt kan ta sig uttryck som liknar psykoser – fr a när det ligger i chock- och reaktionsfas. För lite mer kunskap kan jag tipsa om Johan Cullbergs forskning som anses som världsledande inom detta.

  b) ingen har pratat om offer. Däremot tror jag mer på forskning än på Blogges Kantianska teorier.

  c) prästargumentet biter inte på mig. När ska du inse det?

 • Och – i serien ”Blogge gör bort sig” så har vi ännu ett inlägg.

  a) ja, sorg är ett bevisligt sammanhang som faktiskt kan ta sig uttryck som liknar psykoser – fr a när det ligger i chock- och reaktionsfas. För lite mer kunskap kan jag tipsa om Johan Cullbergs forskning som anses som världsledande inom detta.

  b) ingen har pratat om offer. Däremot tror jag mer på forskning än på Blogges Kantianska teorier.

  c) prästargumentet biter inte på mig. När ska du inse det?

 • Blogge Bloggelito

  Ja, sorg _kan_ ta sig uttryck som liknar psykoser, med hallucinationer med mera. Vi såg det i Arboga-fallet, där förnekelse och förträngning var det första steget hos modern.

  Vi ser dock inte det i det här fallet, och inte heller i de flesta fall. Vi ser istället någon som kan hantera saken rationellt. Därmed finns ingen anledning att befara värsta möjliga scenario, ty det är inte tillämpbart här.

  Sorg är något som _alla_ drabbas av flera gånger i livet, i alla åldrar och av en stor mängd skäl. Vi har därför personlig erfarenhet av sorg, personliga erfarenheter som inte låter sig systematiseras till en enda modell som kan tillämpas rakt av på enskilda. Det är därför den enskilda som vet bäst i den egna situationen, om inga symptom föreligger. Det är en mycket märklig samlingförståsigpåare som här gör sig hörd i syfte att berätta att de minsann vet bättre än mamman. Helt makalöst.

  ”Dynamisk psykiatri” är väl för övrigt den flummigaste bok som getts ut sedan ”Dianetik” gavs ut av Hubbard. Mn okej, du är prästvigd, reklamman och numera också beteendevetare. I nästa blogginlägg är du väl psykiater också.

 • Jag är beteendevetare. Det har jag varit hela tiden. Det är grunden för hela min utbildning. Fånigt Blogge. Prästvigd ja, numera utan ämbetet ja. Så vad har du för rationella argument för att slänga på mig en tro som jag inte har?

 • Jag är beteendevetare. Det har jag varit hela tiden. Det är grunden för hela min utbildning. Fånigt Blogge. Prästvigd ja, numera utan ämbetet ja. Så vad har du för rationella argument för att slänga på mig en tro som jag inte har?

 • Nu måste jag säga att ni alla är rätt anala. Allt är tragiskt. Att Engla blev mördad. Att folk önskar livet ur förövaren. Att media har gottat sig i det. Att barn dör hela tiden av svält i världen.

  …eller kort och gott… Shit happens.

  Kaptenen’s last blog post..Onda

 • Nu måste jag säga att ni alla är rätt anala. Allt är tragiskt. Att Engla blev mördad. Att folk önskar livet ur förövaren. Att media har gottat sig i det. Att barn dör hela tiden av svält i världen.

  …eller kort och gott… Shit happens.

  Kaptenen’s last blog post..Onda

 • @kaptenen: *gäsp*

 • @kaptenen: *gäsp*

 • Englas begravning får stå som symbol för någonting utöver den personliga sorgen, föräldrars rädsla över att deras egna barn kan råka illa ut, våldet mot barn i samhället, folks rädsla för döden och annat. Ja, om man skall summera alla skäl som förts fram till varför begravningen skulle sändas.

  Jag är inte riktigt säker på att man skall använda ett mördat barns begravning i det syftet. Om vi behöver terapi, så kanske vi skall använda oss av andra medel.

  Men en representant för SvT räknade med diskussion och trodde den skulle bli spännande. På vilket sätt blev den spännande?

  Föräldrar får önska vad de vill, anser jag. Det är SvTs beslut jag vänder mig emot, på grund av att skälet inte bara var att föräldarna önskade det.

  Monika Ringborg’s last blog post..Den totala kontrollen

 • Englas begravning får stå som symbol för någonting utöver den personliga sorgen, föräldrars rädsla över att deras egna barn kan råka illa ut, våldet mot barn i samhället, folks rädsla för döden och annat. Ja, om man skall summera alla skäl som förts fram till varför begravningen skulle sändas.

  Jag är inte riktigt säker på att man skall använda ett mördat barns begravning i det syftet. Om vi behöver terapi, så kanske vi skall använda oss av andra medel.

  Men en representant för SvT räknade med diskussion och trodde den skulle bli spännande. På vilket sätt blev den spännande?

  Föräldrar får önska vad de vill, anser jag. Det är SvTs beslut jag vänder mig emot, på grund av att skälet inte bara var att föräldarna önskade det.

  Monika Ringborg’s last blog post..Den totala kontrollen

 • Mycket läsvärt, många kloka ord. Några invändningar och frågor också.

  1. Stämmer verkligen detta? Att konfronteras med konsekvenserna av sina handlingar brukar annars vara ett sätt att få folk att tänka om (tex konfrotnationer mellan förövare/offer). Är inte tex Efterlyst mer riskbyggande i så fall?

  2. Rätta mig om jag har fel, men jag tror inte att ”konsekvensneutralitet” finns i programförklaringen för SVT. Begreppet uppfanns av Erik Fichtelius under tidigt 90-tal. Det handlar om att en journalist inte ska hålla inne med publicering av information med hänsyn till en utpekad person, om informationen i övrigt uppfyller normala publiceringsvillkor (sant, relevant, allmänintresse). Exempel: du vet att en välkänd och uppskattad kvinnojoursföreståndare utnyttjar prostituerade. Denne vädjar till dig att inte publicera, med hänsyn till dennes familj, jobb etc. Med tanke på personens jobb, rykte med mera kan det bedömas som allmänintressant. Då ska du inte låta hänsyn till personen gå före allmänintresset.
  Enligt konsekvensneutraliteten borde begravningen alltså sändas, OM den anses allmänintressant.

  5. Dramaturgin i Arboga vs Engla var väldigt olika redan från början. Engla var försvunnen, det fanns ett levande hopp, när hon väl hittades var blickarna redan riktade ditåt. Rätt eller fel att medierna hängde på så tidigt, men jag tycker rätt.
  Bobbyfallet fick i mina ögon oerhörd uppmärksamhet.
  Liknande fall fanns i Tsunamirapporteringen, där sökandet efter ett fåtal personer fick fungera som bild för helheten. Rapporteringen om Pigger Werkelin tycker jag var i det närmaste grotesk, om han var medveten om vad han gjorde eller ej vet jag inte, men medierna borde ha dragit öronen åt sig där, tycker jag.

  6. Detta känner jag inte alls till, men jag är inte så säker på att du behöver medievana personer i bakgrunden vid en sådan här händelse.

  10. ”Dolda agendor” är konspirationsteori. Det är enklare än så, och du säger det själv: medierna har behov av att skapa dramer, precis som reklam- och pr-makarna. Och dramat kräver motpoler, ju skarpare desto bättre.
  Men att Eklund målats upp svartare än Bobbys föräldrar håller jag inte riktigt med om (men då läser jag inte allt). Att Bobbys föräldrar är monster behöver ingen skriva mig på näsan om.
  I de fall då en förövare målas upp som ett monster, handlar det i första hand om att skydda allmänhetens stackars sinnen. ”Vicken röta att mitt barn inte har megalomani, då kan det inte bli Hitler” är en skönare tanke än att ”forskarna kom fram till att Adolf Eichmann hade en lycklig uppväxt och inga som helst psykiska störningar”. ”Vi” är mer rädda att vem som helst ska kunna begå fruktansvärda brott, än att vi ska träffa på ett monster i skogen.

  Per T’s last blog post..PS: Detta krävs av bloggarna

 • Mycket läsvärt, många kloka ord. Några invändningar och frågor också.

  1. Stämmer verkligen detta? Att konfronteras med konsekvenserna av sina handlingar brukar annars vara ett sätt att få folk att tänka om (tex konfrotnationer mellan förövare/offer). Är inte tex Efterlyst mer riskbyggande i så fall?

  2. Rätta mig om jag har fel, men jag tror inte att ”konsekvensneutralitet” finns i programförklaringen för SVT. Begreppet uppfanns av Erik Fichtelius under tidigt 90-tal. Det handlar om att en journalist inte ska hålla inne med publicering av information med hänsyn till en utpekad person, om informationen i övrigt uppfyller normala publiceringsvillkor (sant, relevant, allmänintresse). Exempel: du vet att en välkänd och uppskattad kvinnojoursföreståndare utnyttjar prostituerade. Denne vädjar till dig att inte publicera, med hänsyn till dennes familj, jobb etc. Med tanke på personens jobb, rykte med mera kan det bedömas som allmänintressant. Då ska du inte låta hänsyn till personen gå före allmänintresset.
  Enligt konsekvensneutraliteten borde begravningen alltså sändas, OM den anses allmänintressant.

  5. Dramaturgin i Arboga vs Engla var väldigt olika redan från början. Engla var försvunnen, det fanns ett levande hopp, när hon väl hittades var blickarna redan riktade ditåt. Rätt eller fel att medierna hängde på så tidigt, men jag tycker rätt.
  Bobbyfallet fick i mina ögon oerhörd uppmärksamhet.
  Liknande fall fanns i Tsunamirapporteringen, där sökandet efter ett fåtal personer fick fungera som bild för helheten. Rapporteringen om Pigger Werkelin tycker jag var i det närmaste grotesk, om han var medveten om vad han gjorde eller ej vet jag inte, men medierna borde ha dragit öronen åt sig där, tycker jag.

  6. Detta känner jag inte alls till, men jag är inte så säker på att du behöver medievana personer i bakgrunden vid en sådan här händelse.

  10. ”Dolda agendor” är konspirationsteori. Det är enklare än så, och du säger det själv: medierna har behov av att skapa dramer, precis som reklam- och pr-makarna. Och dramat kräver motpoler, ju skarpare desto bättre.
  Men att Eklund målats upp svartare än Bobbys föräldrar håller jag inte riktigt med om (men då läser jag inte allt). Att Bobbys föräldrar är monster behöver ingen skriva mig på näsan om.
  I de fall då en förövare målas upp som ett monster, handlar det i första hand om att skydda allmänhetens stackars sinnen. ”Vicken röta att mitt barn inte har megalomani, då kan det inte bli Hitler” är en skönare tanke än att ”forskarna kom fram till att Adolf Eichmann hade en lycklig uppväxt och inga som helst psykiska störningar”. ”Vi” är mer rädda att vem som helst ska kunna begå fruktansvärda brott, än att vi ska träffa på ett monster i skogen.

  Per T’s last blog post..PS: Detta krävs av bloggarna

 • JET

  ”Vi ser istället någon som kan hantera saken rationellt. Därmed finns ingen anledning att befara värsta möjliga scenario, ty det är inte tillämpbart här.”

  Syftar du på Englas mamma som driver New Age-kursgård? För att sätta likhetstecken mellan rationellt tänkande och New Age-flummeri känns inte särskilt logiskt.

 • JET

  ”Vi ser istället någon som kan hantera saken rationellt. Därmed finns ingen anledning att befara värsta möjliga scenario, ty det är inte tillämpbart här.”

  Syftar du på Englas mamma som driver New Age-kursgård? För att sätta likhetstecken mellan rationellt tänkande och New Age-flummeri känns inte särskilt logiskt.

 • Pingback: Försommarmelankoli för journalister « Art of Work()

 • Pingback: Deep in the mind of Umeboshi » En “Deep” tankekittlare…()