Parallellvärlden Linkedin

För några dagar sen skrev Andrev Walden en roande text om Linkedins ”parallellvärld”:

Varje socialt nätverk är förstås sin egen sagovärld, befolkad av idéer om oss själva. På Twitter är vi bekymrade och på Facebook är vi lyckliga (även om det-går-åt-helvete-rörelsen tagit stora andelar med sin ursinniga oro för sakernas tillstånd). På LinkedIn är man andfådd. Eller “driven” (15 238) som det heter på linkedinska.

Det är onekligen välfunnet på många sätt. Och viktigt när det gäller sociala medier: de bör ha egna funktioner i vår vardag.

Jag skrev om att Linkedin måste vara en del av vår normalitet tidigare. Vet inte om de två texterna faktiskt fungerar ihop :)