Kyrkovalet – ett val för någonting

Jag är ju som de flesta vet fd präst i Svenska kyrkan men numera räknar jag mig som icke-troende. Jag är dock fortfarande medlem och som både teolog och i grunden positiv till att människor ska få tro på något så länge det inte stänger in dem så menar jag att kyrkan i sig själv är viktig. För min del är jag övertygad om att en öppen folkkyrka är något som gör samhället bättre – oavsett vad man tror så finns det en kyrka som välkomnar.

Kyrkovalet är oerhört mycket diskuterat i år. ”Det glömda valet” är i fr a sociala medier något som i år trendat rejält. En mätning på detta visar att kyrkovalet helt enkelt är något som i år berör inte bara troende, inte bara inomkyrkliga utan många andra. Det finns mer än 5 miljoner som har rätt att rösta. I kyrkovalet får du rösta från att du är 16 år (en fråga undertecknad varit med och drivit fram i Kyrkans Ungdom)

SD valt att slå på sin trumma om valet (trots att de försöker nu att minska PR-trycket) – och att andra partier ser kyrkovalet som en start på supervalåret 2014. Men kyrkan har oerhört mycket annat som den kan göra.

Så generellt har diskussionen handlat om att rösta för att förhindra SD respektive att det är fel att de vanliga partierna finns i kyrkovalet.

Själv tycker jag att kyrkans demokrati är oerhört viktig. Jag anser inte att SvK som öppen folkkyrka ska ha en demokrati som bygger på hur aktiv du är i kyrkan lika lite som jag anser att kyrkans styrning ska ske utifrån de pengar som kyrkan förfogar över som vissa socialdemokratiska politiker tycker. Jag tycker, trots att jag tidigare var bärare av ämbetet, att den inte ska styras av ämbetsbärare.

SD går till kyrkovalet med inställningen att förminska öppenheten. Kyrkan ska inte arbeta med flyktingfrågor utan bevara kulturarvet. Kyrkan ska vara en sorts religiös bevarare av svenskhet. Det är oerhört illa och går emot allt som kyrkan står för. Och allt vad Jesus sa.

I ljuset av det tycker jag att det finns en anledning att gå till kyrkovalet idag. Inte bara för att rösta bort SD utan för att rösta för en kyrka som kan göra skillnad i samhället (även om jag sympatiserar med tanken att demokrati också är att undvika anti-demokratiska och anti-humana rörelser att få makt). Oavsett vad du tror eller inte tror när det gäller Gud – grunden för Svenska kyrkan idag handlar om att vara ett salt i världen och peka på orättvisor, stödja människor i nöd oavsett hudfärg eller härkomst, ge människor möjlighet att mötas och reflektera över verkligheten, sin tro och sitt liv. För att göra det måste kyrkan ha tillgång till sina tillgångar. Utan att det anses vara något som tillhör staten.

Det är det viktiga i det här valet. Det är därför du bör gå och rösta. I mina ögon finns det ingen annan möjlighet än att rösta på något av de partier som är ”inomkyrkliga”. Och utifrån de åsikter som jag menar är kärnan för kyrkan så handlar det om POSK som anser att kyrkan ska vara öppen.

Vill du läsa mer så är @wistikent s text om Tvivlarens Guide till Kyrkovalet utmärkt. Christer Sturmark har skrivit en tänkvärd text om SD och kyrkovalet.