Så gör man en juholtare

Hela Juholthistorien är mest surrealistisk. Självklart är det hårdvinklat genom medialinsen men jag kan ändå fascineras att många socialdemokraterna hårdnackat försvarar så många felsteg och märkliga uttalanden som den mannen gör. Uttalanden som i vilken annans mun skulle rendera direkt avsked.

Nu i och med VUs två dagarskonferens så är det knappast klarare. Vissa menar att han kommer att avgå – kanske redan om några timmar på en presskonferens han kallat till i ett köpcentrum i Oskarshamn (bara valet av plats borde få både döda och levande gamla sossar att snurra centrifuglikt). Andra menar att VUs uttalande innebär att han fortsätter.

Det som slår mig är hur verklighetsfrånvänd Juholt verkar vara. Att han är beredd att offra partiets ekonomiska talesman för att få sitta kvar visar vilket beteendemönster hans ledarskap verkar fungera som. Att som det nu avslöjas in i det sista vägrar att avgå, och att han konstant pratar till en människa som om de a) är mindre vetande b) hans ägodelar.

Den skada som Juholt åsamkat socialdemokratin – direkt men framförallt indirekt är ogripbar och vem som nu skulle kunna tänka sig axla en partiledarroll efter det här måste ha dödsförakt.