Testar lite WP7-bloggande

När jag åker till Las Vegas på CES om några dagar kommer jag vara bestyckad med en LG Wp7-telefon och en EEE PC Seashell. Så jag måste testa om det här funkar.

Posted from WordPress for Windows Phone