Liten kort notering i kanten

Måndagen kom. Människor pratade inte om mycket annat än vad som hänt. En chock. När jag gick ner och köpte mat på Kungsgatan kunde jag i flera samtal höra hur man diskuterade Sverigedemokraterna. Det svenska valet vände allt upp och ner. Vår svenska trygghetssfär slogs sönder. Det som vi inte ville tro hände.

Många försöker förstå. Vi är många, även jag, som måste fundera varför vi inte tog debatten. Några gjorde det. Men många av oss tänkte nog medvetet eller omedvetet att ”bara vi låter det vara så försvinner det” eller kände att det var för jobbigt att behöva tjafsa med en massa SDare som vägrade att föra någon sorts dualistisk debatt i kommentarerna.

Så vi förblev tysta.

Jag blev förskräckt igår även om jag förstod det. Hatet som plötsligt bubblade upp mot SD:are, försöken att förminska och förinta det faktum att de faktiskt blivit invalda i Sveriges riksdag på demokratisk väg. Den stora manifestationen som genomfördes kändes minst sagt lite skum när den marknadsfördes. Att demonstrera mot att ett parti demokratiskt röstats in i Sveriges riksdag är lite som att demonstrera mot demokrati.

Jag kom hit för att ett parti med främlingsfientliga åsikter har fått 5,7 procent av rösterna. Det är vår skyldighet att samlas och göra vår röst hörd, att visa att vi inte tolererar dem, säger Arvid Jonasson, 22 år.

Vi tolererar inte dem? Var det inte det som Sverigedemokraterna står för?

Nu verkar det som om det ändå inte var fullt så svartvitt. Samtidigt drivs det kampanjer där medierna tar ställning på ett sätt som kan benämnas som i gråzonen.

Å andra sidan: nationalsocialistiska partiet blev invalda via demokratiska val på trettiotalet. Problemet är när vi ska välja att bryta mot våra grundläggande rättsliga och demokratiska principer? Nu? Sen? Aldrig?

Demokratin måste varje dag återerövras. Idag har vi en situation som kräver att vi verkligen funderar över vad demokrati är. Om den som står upp för demokrati och människans lika värde väljer att sjunka lika lågt som sina motståndare är förlusten och misslyckandet minst lika stort.