Israeliska myndigheters slag mot internationell gemenskap

Eftersom jag försökt att förklara mina ställningstaganden inför Ship To Gaza-händelserna här och här tänker jag inte dividera om själva händelsen mer utan notera att jag anser att det som hände efteråt är allvarligare än själva bordningen om man tittar på internationella relationer, israeliska myndigheters synbrott och straff och en generell känsla av en människosyn som fått utveckla sig till en övermänniskotes. De förklaringar som ges är ihåliga.

  • Att man valde att ta Mehmet Kaplans diplomatpass liksom att internera honom är oerhört allvarligt eftersom det visar fullständig renons på respekt för gemenskap, internationella överenskommelser och i princip så omintetgör man all diplomatisk frihet. Israel själva är oerhört snarstuckna när det kommer till sina diplomater men här visar man en högst märklig relativism gentemot andra länders diplomater.
  • Att man först bordar konvojen på internationellt vatten, tvingar in den i hamn och sedan internerar alla ombord är i sig kidnappning. Att sedan deportera de gripna och hota med att anklaga dem för inte bara terrorism utan också att de illegalt befinner sig i Israel är hårresande och visar en oerhörd respektlöshet mot internationella lagar och överenskommelser. Det är att medvetet skapa ett moment 22 för egen vinning.
  • Att vi idag inte vet hur såväl Mattias Gardell som Dror Feiler mår eller var de egentligen är skrämmande. Det innebär att två svenska medborgare hålls fångna och isolerade, utan direkt kontakt med sitt lands ambassad och sina advokater, vilket är mot alla internationella konventioner. Den misshandel av Dror Feiler som flera av svenskarna vittnar om är tyvärr inte förvånande men visar hur rutten människosynen blivit – Dror är jude, han har med sitt stöd till Ship to Gaza förrått sitt folk.

Det här är saker som kanske skrämmer mig mer än en misslyckad militär operation.

Uppdatering: Jag har lite svårt att se Kaplan, Mankell, Calmersund och Strand som känslokalla propagandamaskiner och deras berättelser visar tyvärr att israelisk militär knappast var intresserade av en fredlig kapning av skeppen. Det visar också deras välplanerade hantering av mediaflödet liksom det här. Sedan har det uppenbarligen eskalerat olika mycket på olika håll – Calmersunds påpekande att de, förutom att kolva kaptenen, förhöll sig korrekta visar det.

Jag ber er läsare att notera att jag inte i någon av mina texter skrivit ”israeler” eller ”Israel”. För lika lite som Hamas är palestinierna eller Palestina så är de styrande inom Israel detsamma som Israel. Myndigheterna är inte ”israelerna”. Att demonisera ett helt folk, ett helt land eller en suverän stat utifrån vad deras styrande myndigheter gör är att alltför enkelt komma undan – och att medverka till att en låst situation aldrig kan förändras.

Uppdatering: Som jag tidigare skrev – att den israeliska säkerhetspolisen inte skulle ha full koll på konvojen är bara dumheter. Mehmet Kaplan vittnar om detta – och stärker min tes om att Dror Feiler ses som en förrädare och behandlades därefter. Förfärligt och jag hoppas att svenska regeringen starkt fördömer detta handlande mot en svensk medborgare.