Tungt att vara kommentator

Jag hittar det här i ett kommentarsfält på Resumé:

I din artikelkommentar får du gärna kritisera, utveckla och tillföra ny kunskap i ämnet. Sakliga och välformulerade kommentarer är uppskattade av läsarna. Däremot får dåligt skrivna kommentarer eller kommentarer som inte håller sig till ämnet motsatt effekt. Resumé förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som inte tillför debatten något nytt. Vi accepterar inte nedsättande omdömen om kön, ras, religion eller sexuell läggning. Angrepp på enskilda individer accepteras endast om de gäller personens yrkesroll. Även kommersiella budskap och spam raderas. Resumé.se förbehåller sig också rätten att ta bort inlägg som inte följer dessa regler. Skribenter garanteras anonymitet, men ip-adresser kan lämnas ut vid grova övertramp eller om polis/åklagarmyndighet eller domstol så kräver. För att kommentera måste du vara korrekt inloggad på Klubb Resumé. Bryter du mot ovan regler kommer du att stängas av. Är du en idiot som inte kan ditt eget namn så ombeds du att avstå från att kommentera i detta forum. När du kan stava till samt stå för ditt namn och dina åsikter är du välkommen tillbaka.

Va fan – det ställs alltså högre krav på kommentarer än på vad som produceras i tidningen? Intressant är onekligen det sista…