X-phi om kapitalism och konversationer

Såna här artiklar gör mig alldeles svettig av lycka. I ”Are you capitalist or a creativist” tar Rory Sutherland upp en extremt spännande filosofisk fråga: är vi intentions-etiska eller konsekvens-etiska? Läs den. Den är spännande – själv tror jag exempelvis att ett visst mått av girighet ligger implicit i kreativiteten men att den är underbalanserad kontra passion och engagemang för själva skapandet av det perfekta men håller personligen med i citatet från Eddie Izzard:

”I’m not a capitalist, I am a creativist. I want to make money so that I can create things. Suddenly all these people have come along who want to create things so they can make money.”

Samtidigt är det inte svårt att säga att de här tankarna också handlar om Jantelagen. För i grunden ligger förutsättningen att den person som vill göra något stort – att gå utanför ramarna – förutsätts ha en egen agenda, en plan för att berika sig själv. Sen har vi asynkroniciteten i att människor tenderar att vara intentions-etiska när det gäller andra men vara väldigt konsekvensetiska när det gäller en själv (eller de primära andra i livet).

Vi vet alla att prisspiralen inte handlar om någon större kreativitet – och kommer att bita sig själv i svansen. Särskilt om det är så att konsumenter mer och mer ser varje ny produkt inte som en förbättring utan som ett sätt för företag X att förmera sina egennyttiga mål:

it suggests the spectacular achievement of capitalist free markets in producing cheaper, better goods is often perceptually wasted, since most of us simply don’t much respect the selfish motivation behind the achievement.

Alltså handlar det om att skapa ett annat mindset – fr a hos företagsledare, aktieägare och andra: bygg engagemang runt innovationerna istället för runt intjänandet.

Den har ett antal intressanta aspekter:

  • om vi förutsätter att självvinst alltid innebär en negativ konsekvens för helheten – hur ska vi då någonsin kunna skapa en meritokrati där personer får ersättning utifrån vad de tillför och kan istället för vilken titel och roll de besitter?
  • varje försök att ta ett lateralt steg i utvecklingen ses med oblida ögon – eftersom vi förutsätts att sätta vinsten före själva skapandet.
  • sociala medier förändrar grunden för varumärket och att lägga det här rastret till den bilden gör att varumärken som inte deltar i konversationen ligger illa till.