Reklamens touchdown

Super Bowl är reklamvärldens epicentrum. En trettiosekunders spot kostar 30 miljoner dollar och filmerna diskuteras nästan lika mycket som själva matchen. Det är under Superbowl som klassiska filmer blivit stora: Apples ”1984” gjorde plötsligt företaget känt för stora delar av amerikanska befolkningen.

Min kära vän Åsk har alla filmer som någonsin visats under Superbowl. I år kan man se alla gratis. Det är rätt cool.

Årets filmer kan man redan få se – åtminstone tjugo stycken här.

Till på köpet har hon en exclusive: redan nu kan man se Denny’s reklamfilm: Thugs / Serious breakfast. Första gången de kör reklam under SB, och de satsar hårt genom att låta Perlorian Brothers göra filmen – de är reklamvärldens motsvarighet till bröderna Coen. Voiceovern är gjord av Burt Reynolds. Se den.

Reblog this post [with Zemanta]