Fjortonde plats

Deepedition ligger på fjortonde plats på Twinglys Top 100. Det var som fan… Onekligen känns det ibland lite surrealistiskt. Kul att Same Same But Different också har en god 64e plats. Det är vi jävligt stolta över.

Som en hälsning ligger också Alter Ego på 77e plats.

Tidigare postningar om Twinglylistor här och här.

En intressant diskussion är också hur länge en lista som den här ska räknas över. Min tanke är att det finns en fara att bara stirra sig blind på korta listningar utan också inse värdet av att en blogg ofta har innehåll som lever mycket länge genom Googleindexering mm. Mitt förslag till Twingly är att göra två listor: en med extremt kort tidsspann men en med ett årligt.