Bite the bullet, Hägglund

Det här är en postning som kommer kosta mig. Det finns få saker i mitt liv där jag fortfarande tror på något, få saker som fortfarande engagerar.

En av dem är hur hbt-personer behandlas av kristna, hur en sexuell läggning anses okej att se som grund för att skilja på människors rättigheter. Det gör mig förbannad. Genom alla år har jag valt att ta strid mot kristnas inskränkta syn på homosexuella, mot den fullkomligt fascistoida synen på hur det är fel att nedvärdera och kränka någon för dennes hudfärg men det är i vissa religiösas och i ögonen av ett av de partier som sitter i regeringen okej att göra det mot personer som inte är heterosexuella. Då gäller inte den etik som partiet själva så ofta efterfrågar, då gäller inte normal hyfs. Det är något jag alltid stått för.

Det är något som kostat mig bekantskaper, kostat mig möjlighet till att kliva vidare i min gamla karriär mm. Jag är inte politiskt korrekt i den här frågan: jag är stenhård i meningen att det finns ingen anledning att ge kyrkor något annat än krav att viga personer av samma kön på samma sätt som de viger personer av olika kön om de ska ha vigselrätten: och om vigslar blir borgerliga juridiskt så ska det kallas äktenskap. Kyrkor som valt att fega ur får göra vad fan de vill efter det när det gäller välsignelse av ingångna äktenskap men de har ingen som helst rätt att ställa några krav på ordvrängningar. Om kyrkor har vigselrätten så ska det inte finnas några samvetsklausuler för präster och pastorer att slippa viga homosexuella.

Kristdemokraterna väljer att in i det sista gå emot ett könsneutralt äktenskap, gissningsvis påhejade av allehanda antidemokratiska element inom kyrkorna (hej Dag Sandahl mfl). Må de brinna. Att hålla kvar vid sin snedvridna människosyn; att olika människor är olika inför lagen på grund av kärlek, att personer på grund av vem de älskar inte ska ha samma rätt till att bekänna sin kärlek som andra handlar om makt. Kristdemokrater och andra anser sig ha rätten att döma andra människors kärlek, de menar sig ha rätten att sätta sig i Guds ställe.

Det är något jag faktiskt inte kan respektera för fem öre. De väljer att förklara att vissa personer inte har samma juridiska rättigheter, och inte samma rätt att kalla sig gifta eller att ingå ett äktenskap. Själv vill jag därför äska om att Sacredeus mfl ska hålla käften.

Det räcker nu. Religionsfriheten ska inte inskränka människors lika fri- och rättigheter. En subjektiv trosåsikt ska inte kränka människors rätt att leva sitt eget liv.

Det gäller oavsett vilka ordvändningar man försöker sig på. Oavsett vilka snirkliga formuleringar man försöker att skapa så är det solklart: Hägglund och kristdemokraterna anser att personer som älskar en annan av samma kön inte har rätt att ingå äktenskap. Helst inte alls. Men framför allt inte att kalla det äktenskap. För det ska vara för man och kvinna. Jävla skitsnack.

Först och främst är det logiskt galet: äktenskap är även i bibeln i grunden en formalisering, en juridisk formalisering. Då behöver man antingen får byta namn på Äktenskapsbalken i Svea Rikes Lag eller, som jag gissar är kristdemokraternas mål, säga att den bara ska gälla för heterosexuella par. Typ.

Vidare menar jag att det är ett lysande men minst sagt irriterande exempel på hur dogmatikens djävul rider vissa. Att det som står i Bibeln inte var rättesnören specifikt i en viss kontext utan universella. Man kan fundera om fundamentalister anser att det är ok att andra gör på samma sätt: exempelvis att läkare väljer att följa den där gamla läroboken från början av 1900-talet istället för ny vedertagen forskning. Eller tycker det är ok att bilmekanikern läser i en manual till Volvo PV när han ska laga din Toyota Avensis. Och att mekanikern inte får försöka att tolka verkligheten utan att det är manualen – hur obsolet den än är – som ska gälla.

Det är livsfarligt att säga att kartan är det som ska gälla och inte den verkliga omgivningen.

Många kristna har uppenbarligen tolkat att det i Bibeln står ”när du läser bibeln ska du sluta tänka, sluta tolka och bli en jävla idiot”.

Det finns ingen anledning till att göra något annat än att besluta om att det är över: se till att förhindra det paternalistiska fascistliknande i att skilja mellan heterosexuella och homosexuella när det gäller äktenskapsbalken, när det gäller rätten att ingå äktenskap.

Det måste vara slut med fånigheterna nu.

Bite the bullet, Hägglund.

Uppdatering: Läs också Krassman, HBT-sossen som har riktigt bra argument. Läs också Technicolor liksom Danofsky.
Läs också idiotin hos APG 29 som visar kristen elitism i sin prydno i det här citatet:

Varför ska vi kristna ge bort allting? Ibland tycker jag att det är vi kristna som själva avkristnar detta land. Visst: Vi kan ju skylla på politikerna, men det är ju vi som har valt dem! Dessutom behöver vi kristna ”behålla fältet” som det står i Bibeln och inte släppa efter!

Med andra ord – kristna ska styra landet. Nästa steg är att internera homosexuella och sen muslimer och andra. För de kristna har rätt. Fy fan. Är det något jag lärt mig genom åren är att demokrati inte är något som står högt i kurs hos såna som APG 29 när det kommer till att behöva förändra sig.
Bra skrivet är det här:

Att vara kyrka, inte minst i reformatorisk tradition, är att ta nya erfarenheter och tolkningar på allvar. Annars hade vi varit kvar i ett försvar av slaveri, auktoritära styrelseformer och dödsstraff. Och kvinnor hade fått fortsätta tiga i församlingen.

Tack Kajsa. Jag visste väl att man kunde lita på dig.

Hela den här diskussionen påminner om hur förrförre ärkebiskopen Gunnar Weman försökte få till att homosexuella inte skulle få partnerskap utan det skulle handla om något som skulle kallas ”hushållsgemenskap” (andra yttrandet runt SOU 1993:98)1. Och det är skrämmande läsning:

Utifrån dessa utgångspunkter föreslog Centralstyrelsen
– att förslaget till lag om partnerskap avslås;
– att ett förslag till lag om hushållsgemenskap utarbetas;
– att förslaget att ersätta nu gällande lag om homosexuella sambor med en lag om sambor av samma kön avslås i avvaktan på utredning av en lag om hushållsgemenskap;
– att det i lagstiftningen tydligt betonas att homosexuella par inte ska få adoptera barn, få tillgång till konstlad befruktning eller utses som gemensamma vårdnadshavare för underåriga barn;
– att det tydliggörs, genom information och utbildning, att ingen skall förföljas eller diskrimineras på grund av sexuell läggning eller för val av andra samlevnadsformer än de vanliga.

Logiken är ju glasklar: ingen ska förföljas eller diskrimineras för sin sexuella läggning men däremot ska den med annan sexuell läggning än den som kyrkan anser vara rätt inte ha samma mänskliga rättigheter. Det här är Svenska kyrkan för några år sedan. Det är samma andas barn, Weman och Hägglund. Inget har hänt. Vi är i samma nivå nu som då.

Uppdatering: Knusselboskan har hittat en briljant text om vad man egentligen ska ta bokstavligt i bibeln. Det är en sån där som man ofta slängde fram i diskussioner på Crossnet förr i världen.

Uppdatering: Läs Anna Ardins bloggpost. Mycket mycket bra.

  1. Kan vara intressant att läsa Signum från den tiden []