Call to arms. Join your forces

FRA-frågan har sannerligen inte dött. Sorry Adolf Reinfeldt men du kan glömma att debatten kommer att avta. Ledsen Ingvar Åkesson, men ni får nog leva med att ni ses som hot mot demokratin.

Ett problem är dock att motståndet kan upplevas som mycket splittrat då det finns hur många olika grupperingar, intressesfärer och anti-FRA-nätverk som helst. Det goda i att det via sociala nätverk är enkelt att skapa motstånd har till viss del bitit oss själva i svansen: splittringen innebär att den inneboende kraften av många som går åt samma håll inte blir lika stark som den kunde vara.

Jag tror självklart inte på att en enda grupp skulle bli ledande – det är mot mina principer och skulle innebära ännu större faror vad gäller interna stridigheter mm: se FI och liknande grupperingar som försökt att ”svälja” andra och samordna. Men det som skulle behövas är ändå att det finns någon sorts möjlighet att enkelt koppla ihop alla goda krafter.

Jag väljer exempelvis att endorsa FRApedia.se trots att jag först satte upp en enkel wiki med samma inställning. Nu funderar jag helt enkelt på om deepcorruption.com kunde användas för att enkelt kunna binda samman alla dessa goda delar, facebookgrupper, wikis, backchannels mm. Men tid är en bristvara och jag har inte lyckats något vidare med att lära mig att göra en wiki riktigt bra så min fråga är snarare: är det någon som är intresserad?

Andra bloggar om: , , , ,