Noterat

Darren Rowse skriver om samma problem som Blogge1 och andra mött: att bli svartlistad av Akismet. Något som Darren upplever som ett alltmer vanligt problem. Han har några briljanta förslag på hur det skulle kunna lösas:

Perhaps Akismet could provide us with some way for us as bloggers to add to a whitelist of commenters. I’d love to simply take the emails of those who have problems and add them to such a list that automatically lets people comment. I’m also wondering if there’s some way of notifying commenters that are filtered as spam that this is what has happened and to point them into the direction of some sort of procedure to rectify it if they feel that their comment isn’t spam?

Noterar intresserat att diskussionen runt det personliga varumärket börjar bli på riktigt. TV rapporterar att försäkringsbolaget If funderar på att försäkringar skulle kunna användas för de fall där man upplever sig behöva göra en skönhetsoperation för att få ett visst jobb (på TV4s Nyheterna). Och diskussioner om att testa riktiga elitklasser kommer från majoren själv. För mig som jobbar med employment branding är det inte konstigt. För idag handlar det om att den anställde lika mycket är ett face för varumärket som att den ska ha hög kunskap.

  1. intressant är att Google-träffar på hans blog inte renderar att man kommer till honom utan till Googles förstasida []