En kort reflektion bara

Många säger ”hur kan det hända och vem kan vara ett sånt monster” när det nu är klart att den häktade själv förklarat att han tog livet av Engla, och visat var hon var gömd. Samtidigt har ett gammalt mord på en ung kvinna, Pernilla-mordet, blivit uppklarat. Ett mord som i mångt och mycket kommit att påverka Faluborna.

Men ingen ojar sig särdeles mycket i det.

För Engla är det barn.

Och självklart det är för jävligt. Men jag kan inte förstå varför det är jävligare att ett barn dör än när en vuxen dör. Döden är jävlig per se.

Jag tycker ibland att synen på barn som oskyldiga, oskuldsfulla och icke-delaktiga i normal samhällslogik är pervers. Det tar egentligen bort det individuella värdet hos varje barn och tvingar in det i tärande av konformism.

Så för min del förfasas jag över vad som hänt – på samma sätt som jag kan vara lika förfasad över att Pernillas mord inte klarats upp.

Uppdatering: Ok, klockan var nästan tre när jag skrev det. Alltså: jag förstår människans grund för att tänka så här, men jag menar att det rationellt inte är riktigt rätt. Det innebär helt enkelt att man värderar barn högre, genom att de inte varit med om lika mycket – att de har en högre oskuld gentemot livet. Ett tänkande som därmed kan föras över på andra grupper (och har gjort det) – kvinnor som är oskuld är mer värdefulla i.e moraliskt högtstående osv.
En annan aspekt är ”men tänk så osäkert det känns att släppa ut barnen ensamma” och självklart – ett barn har rätt lite att sätta emot en psykopat likt den här 42-åringen. Samtidigt – Pernillamordet som han också erkänt, handlar om att kvinnor inte längre ska gå ensamma hem. Så varför läggs det lager av olika värderingar på olika människor?