The greater implications

Det som förvånar mig lite när det gäller den timade Bringéushändelsen är tystnaden. De flesta verkar ändå mena att han får skylla sig själv. Att han skrev saker som inte var roliga eller som upprörde även personer som annars gärna drar en lans för yttrandefriheten.

Faktiskt skrämmer det mig lite. För antingen så innebär det att bloggosfären är relativt trött, nöjd eller följer bara en fråga. Eller så är det svårt att se de vidare konsekvenser som det här faktiskt kan ge.

Ett företag värnar självklart om sin opacitet. Det ligger till viss del i den kommersiella organisationens natur – företaget lever av slutenheten i ett konkurrensutsatt läge. Den gamla synen på att skydda varumärken är att alla alltid ska älska varumärket – och det görs bäst genom att varumärket är så icke-kontroversiellt, icke-personligt och politiskt korrekt som möjligt.

En individ idag är inte speciellt intresserad av att underordna sig. Hela den sociala medie-utvecklingen handlar om att uttrycka sig själv, att inte överlåta åt andra att tolka verkligheten. Det har starka implikationer på att företagen måste förändra sitt synsätt på sina anställda.

Men förändring går sakta. Och ofta sker bakslag. En organisation vill sällan förändras eftersom all förändring innebär en osäkerhet. Man vill helt enkelt fortsätta vara opaka. Och vara livrädd för att konsumenten kanske inte alltid är nöjd. Man vill fortsätta att se människorna som är anställda som varande till för företaget.

Så vi har en klassisk conflict of interests och en dikotomi av kulturella värderingar när det gäller kollektiv kontra individ.

Min oro över att så många väljer att endast se Bringéushändelsen som isolerad och tolka den utifrån de ord som togs fram av journalisten. Att ett stort antal av tidigare barrikadpersoner inte verkar bry sig om Bringéus eller att ett företag valt att sparka en person för vad han skrivit på sin privata blogg. För det här innebär att många företag kommer att dra åt snaran runt sina anställda. Det är bara corporate bullshit som får kommuniceras.

Det avvikande blir alltid förlorare i tystnaden.

I grunden är den här saken mycket större. Eftersom det ger företag möjligheten att ”inspireras” av P&G, och nästa gång behöver inte bloggaren egentligen skrivit något som möjligen kan uppröra, utan det blir en möjlighet att få sina anställda att tystna. Eller väljer bort klara kandidater från nyanställningar. Det här är endast ett exempel. Det kommer att komma fler.

Andra bloggar om: , , , , ,