Netscape försvinner

Sitter och försöker att läsa ikapp nyheterna, min RSS-läsare är sorgligt eftersatt. Och tittar på Jerry Ahlins evighetsstakning genom dalaskogarna. Så får jag se nyheten om att Netscape försvinner vilket ger ytterligare perspektiv på livet. Just det faktum att Netscape var så sjukt dominerande i mitten och slutet av nittiotalet. Och nu – försvunnen in i den historiska dimman.

Det sorgliga är ju att det antagligen är det bästa namnet man kan tänka sig för en browser… Och precis som Shawn Hardin på Flock säger, så känns det som ett hack i historien om Internet:

During its halcyon days it really felt like the internet and Netscape were really the same thing

Intressant är också hur snabbt uppdateringar av Wikipedia går. Redan finns en not om att Netscape upphör att utvecklas och supportas.