Somt

Bloggtidningen har tagit över bloggstafetten. Anmäl dig här. Det som är svårast brukar vara att hitta på något till den som kommer efter :). (via rimmad stationsvakt)
Andra om: , ,

null

Lotta Holmström lämnar Aftonbladets bloggarsfär. Lite sorgligt är det ändå.
Andra om: , ,

null

Via Schmut hittar jag en artikel i Sydsvenskan som tar upp ”flumskolan” utifrån det nya borgerliga signalpolitiska systemet. Och artikeln skrämmer vettet ur mig. För det som används som argument mot flumskola är ett gammalt sätt att se på kunskap. Biträdande rektorn Rosell låter som något ur en gammal pilsner film när han kräks över Lgr80:

Att jämställa kunskap om Marilyn Monroe med att ha läst ”Hemsöborna” är ett typiskt exempel på flum, enligt Lennart Rosell.
– Även om det kräver lika mycket tid och lika mycket ansträngning så tycker jag att det är mer matnyttigt med Hemsöborna.

Jaså. Varför då? Vad är det som innebär att Hemsöborna, en fiction som knappast betyder något i dagens värld, är viktigare än att förstå den impact som Marilyn Monroe haft på dagens kultur, media och inte minst: marknadsföring. Rosell är inte intresserad av att ge ungdomarna kunskap för livet utan kunskap för kunskaps skull. Artikelförfattaren pratar sedan med slöjdlärarna som påpekar att slöjd fått bli strykbarn gentemot teoretiska ämnen: något som major Björklund också påtalat. Det är ju genomtänkt: vi ser till att ingen kan sy i en knapp, lösa problem utifrån en mer praktisk metod.

Tyvärr är inte rektorn bättre:

Rektor Monica Danielsson, med sin forskarbakgrund från Lunds universitet, ser rött när det talas om att elvaåringar ska ägna sig åt forskning. Det är flumskola om något, tycker hon.
– Det är klart att det är flum om man säger att eleverna ska forska, när det egentligen handlar om att ta reda på något som är känt sedan tidigare.
Flumskolan riskerar att uppstå om elever inte är riktigt säkra på varför de har haft sin lektion, anser Monica Danielsson.
– Om man frågar en elev: vad har du gjort på den här lektionen? Jag har varit på biblioteket, kan svaret bli då. Och där kanske du har lärt dig saker, men kanske andra saker än de du skulle. Det kanske vore bra för lärarna att veta: uppfylls målen med den här lektionen?

Nej, det är ju jävligt dumt om barn lär sig saker som inte läraren tänkt att de ska lära sig. Det kan ju innebära att de blir kritiska medborgare och så kan man ju inte ha det. Och kanske lär de sig tänka själva också. Fy för den lede.
Rektorn lyckas också snurra in sig totalt när hon först förklarar att hennes lektioner var mer komplexa på sjuttiotalet men när hon får frågan om eleverna kunde mer så blir det platt fall:

I alla fall gick jag igenom svårare saker än vad jag ser att man går igenom idag.

Jaha. Jösses. Och artikeln fortsätter med en jävligt isolationistisk idé och kulturrasistisk syn på svensk vs andra kulturer. Men såklart kommer ”men jag är öppen för andra kulturer” som ett brev på posten.

Uppdatering: Promemorian har skrivit en intressant postning runt skolpolitiken, där han de facto påpekar hur Alliansens signalpolitik snarare ser ut som taktik än ett ärligt försök att skapa breda överenskommelser när det gäller den kanske viktigaste framtidsfrågan inom svensk politik.

Andra om: , , , , , , , ,