…det blir bara roligare (jag en…II)

Mannen i förhållandet har tagit till orda igen och förklarar sitt märkliga att jag skriver om (och uppenbarligen är positiv till) kvinnovåld på min blogg:

Du tröttar ut vem som hällst, att du inte använder dig av ordet kvinnovåld direkt i din förklaring om varför du inte inte vill stödja grupper mot kvinnovåld. Kanske isåfall beror på att du uttrycker dig otydligt på din blog. Det jag läser där kan jag inte tolka på annat sätt.
Jag må vara engagerad mot patriarkala maktstrukturer som ofta innebär förtryck utav historiskt svagare grupper i våra samhällen dvs grupper som utgörs av icke medelålders vita män. Vilka utgör normen för den generella människan i de alra flesta sammanhangen, alltifrån strafsatser i våra juridiska system till medecin och sjukvård. Och ursäkta att jag SKRIKER NU MEN HUR FAAN KAN DU ANDAS OM ATT DET SKA KUNNA FINNAS FRIVILLIG PROSTITUTION! Om det är så att du anser det så bemöda dig inte om att besvara detta mejl, för om det är så vill jag att du FÖRSVINNER ut ur min tillvaro!

Jag har bemödat mig om att avsluta mina mejl till dig i artig ton, men nu räcker det, om du vill ha bevis – vänd dig till närmaste kvinnojour och lär dig av deras berättelser.

PS Jag är en egen individ, och det är min fru också. Vi har aldrig gett sken av att detta ska vara ett akademiskt forum, tvärtom så ska det vara en plats för människor som lever – där de har möjlighet att uttrycka sig på ren svenska.

Du kan ta dina ”fina” akademiska examina som du hela tiden dänger andra människor i huvudet med och sto… Jag har även jag en rad examina men bara därför att man besitter en rad akademiska utbildningar innebär inte det att de som inte besitter språket eller andra maktmedel inte ska kunna känna sig fria att uttrycka sig, vilket de inte gör om det de ska prata med någon som slår sig för bröstet med hur duktig han är.

Trots att jag känner vad jag gör för dina åsikter, önskar jag dig all lycka i din frframtid.

Fantastiskt. Alltså: eftersom jag anser att allt våld är förkastligt men menar att det blir snedfördelning att konstant endast prata om övergrepp och våld mot kvinnor så anser jag att det är ok med våld? Sen förklarar han alltså att jag ska försvinna ur hans liv om jag står för ”frivillig prostitution”. Mig veterligen var det han som började skriva till mig men det spelar uppenbarligen inte någon roll. Och till slut kör han ”du-slår-personer-i-huvudet-med-akademiska-examina”-kortet. Att hans fru var den som gjorde det först verkar han blunda för…

Ja kära nån.