Det riktiga 1984

Idag kommer två nyheter som gör att man inte har svårt att se hur Sverige mer och mer blir likt ett Orwellianskt samhälle:

  • All telekommunikation och datakommunikation ska sparas från och med 2009. Och göras enkelt tillgänglig för polis inom EU. Hela omläggningen beräknas komma att kosta 220 miljoner och med sedvanlig svensk anti-företagsinriktning blir det tele- och dataoperatörerna som får stå för kulorna. Vilket innebär att vi som kunder får betala det. Det hela innebär helt enkelt en total kontroll av allt vi gör elektroniskt. Att det inte skulle innebära att fler och fler försöker få använda den här informationen är naivt. Opassande har samlat diverse bloggar och sin sammanfattning av det hela. Projo skräder inte orden när hon förklarar hur illa hon tycker om förslaget.

    Uppenbarligen lär vi oss inte av vår historia. Så går det när man har ett samhälle där moralen styrs av majoritetens nycker och inte av grundläggande principer. Där rädsla dikterar hur grova övertramp man ser som nödvändiga för dem som innehar makten. Där inga principer är heliga.

    och hon påpekar också att databaser aldrig är säkra. Och det är två problem med detta: dels det som hon tar upp – att finns möjligheten så kommer personer att ta den. Kolla upp vem som SMS:ar till vem, även om det inte tillhör någon brottsutredning. Det andra problemet är också att det här skapar en mängd informationsspill, som i händerna på skrupulösa personer kan säljas vidare till den som betalar mest. Helt enkelt kan det här innebära att brott lättare begås eftersom en person kan, genom korrumperade polismän eller dataintrång, exakt få information om en viss persons vistelseort, vad den personen gör och därmed pinpointa sitt brott.

  • van der Kwast väljer att göra något i det närmaste unikt: beordra en husrannsakan på TV4:s nyhetsredaktion. För att få tag på krognotan från Schenströms vinkväll. Det är helt sanslöst galet och ger en bild av hur rättsvårdande myndigheter totalt slutat att bry sig om demokratiska rättigheter såsom källskydd, privatliv och liknande. Tyvärr finns det vissa som anser att det knappast är något problem – vilket skrämmer mig än mer. Polisen som gör husrannsakan gör förhoppningsvis som Per tror: ber om det som de vill ha. Men de har i och med husrannsakan rätt att faktiskt rota igenom alla papper. Vilket kan innebära att källskyddet upphävs. Ett skydd som är lagstadgat i grundlagen och som i grunden innebär ett incitament för ett fritt samhälle: rätten att anonymt kunna tipsa om saker utan att behöva vara rädd för repressalier. Van der Kwast valt att sätta en korruptionsutredning högre än grundlagens skydd av källor.

Att dessa två bara visar att Swartz idoga arbete inte är tankespöken utan reella hot mot det samhälle vi trodde skulle vara fritt och demokratiskt är helt klart.
Basic gör en bra koppling – där han kritiserar medierna för att inte ha insett vad det första innebär för det andra. Jonas Morian tar upp SÄPO:s önskemål om utökad möjlighet att bugga misstänkta, oavsett var det sker.

Det som tillskyndarna av kontrollsamhället antingen är väl medvetna om men anser vara ett pris att betala, eller är naiva nog att inte inse, är att vi idag går mot ett samhälle där alla medborgare behandlas utifrån preferensen att man är skyldig tills motsatsen bevisats. Detta innebär helt enkelt att all information samlas för att där kunna plocka fram vår skuld. Ovan nämnda delar är bara några av den ”trend” som man kan se: arbetet mot ”fusk” inom socialförsäkringar bygger på samma sak, precis som de insatser som (trots att uppenbarligen politiker är befriade från dessa) görs mot svarta pengar inom krog- och byggbranschen. Det vi ser är samma delar som gjort att Homeland Security i USA i princip har carte blanche i att göra intrång i människors liv.

Det handlar om rädslan för det okända och det otydliga generella hotet vilket ger incitament för staten att kontrollera individen. Det innebär att vår personliga integritet och individuella frihet beskärs – inte av hotet i sig utan av staten och politiker vars mål är att skydda oss: från oss själva.

Uppdatering: Swartz (nu blev det rätt…) har läst utredningen och ger sina synpunkter – och påpekar en rejäl dubbelmoral hos Thomas Bodström:

: Ultramoralisten Thomas Bodström vill kasta varje person som har en bild av en naken person under 18 år i fängelse men när någon känd fotbollsmupp till vän profiterar på att servera samma underåriga personer helrör vodka på sin krog och låter dem slå varandra blodiga, då rusar polaren Bodström fram och skall försvara honom med näbbar och klor. Översittare emellan! Bodström är ju själva definitionen av patriarkisk machohärskare. När det gäller andra krogar ångar han dock på.

Uppdatering: Alter Ego (äntligen tillbaka i bloggsadeln) har skrivit om båda frågorna och avslutar med en fundering som är mycket viktig:

Fast jag kan inte låta bli att klämma till med funderingen varför en sådan veteran som överåklagare van der Kwast beslutar om en husrannsakan för något så ynkligt som en krognota på under 1000 kr. Vad kostar inte den rättsapparaten att dra igång?

Uppdatering: Till skillnad mot kyrkoordnaren Per (som kommenterar nedan) menar Ljungkvist som många av oss andra att van der Kwasts beslut om husrannsakan på TV4s redaktion är oproportionerligt (sen får man bortse från Magnus politiska bias i sina förklaringar till varför). Min vän Advokaten kallade van der Kwast ”den grötmyndige åklagaren” tidigare idag. Slående beskrivning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , ,