Att sätta reglerna framför verkligheten

Frågan är om inte ICA just nu skulle behöva göra en rejäl PR-insats: en farbror nekas köpa lättöl eftersom han inte kan visa att han är över arton. Han är 77. Och en tioåring får inte handla i affären eftersom hon just är för ung. Och egentligen visar det hela problemet med att driva en regelpolitik där regeln är viktigare än kontexten. Ett synsätt som fr a folkpartiet använder som framgångsrecept i fr a skolpolitiken.

Samma synsätt bygger de tankar som Brygubben tar upp när han diskuterar varför (och värdet av att inte vara med) det inte finns några biskopar med på makthavare.se. För min del skapade det också en eftertanke över hur ointressant Svenska kyrkan är för folk. Eftersom jag levt i den så blir mitt nya utifrån-perspektiv ovant och jag inser att många av de argument som används inom Svenska kyrkan: att folk minsann är intresserade av kyrkan ändå, och att det är en ”utifall-att”-relation blablabla helt enkelt är ”strutsargument”; dvs. försök att inte se hur det verkligen är utan hittar logisk-teoretiska sätt att förklara att det finns en relation mellan kyrkan och medlemmarna. Som dock inte finns i verkligheten. Och problemet blir än större när man väljer en ståndpunkt där det är en god sak att inte kyrkans ”ansikten” dvs. ärkebiskopen syns inom såna här listor dvs. inte syns i medierna. För makt handlar om inflytande – att sträva efter att inte ha makt är att säga att man inte vill påverka samhället (ett exempel är att man dels säger att man inte gör reklam och när man gör det så blir det bara konstigt). Medierna är fortfarande den kanal som påverkan sker snabbast till störst antal människor, och för att göra detta måste man ändå gå med på mediets grundläggande spelregler – dvs. inse att mediedramaturgin bygger på hur vi människor faktiskt fungerar.

Uppdatering: Insåg att jag skrev saker lite oklart. Det är alltså inte Brygubben som jag menar har samma åsikter som ICA utan att tankarna som finns i Svenska kyrkan om medier och varumärke helt enkelt bygger på en enkel regeldogmatik.

Andra bloggar om: , , , ,