En sedelärande historia om dogmatik

En vis man talade till sina lärjungar när en svart katt kom in i rummet. När det hade skett i flera veckor bad den vise mannen en av sina lärjungar att binda fast katten så att den inte skulle störa lektionerna. Detta gjordes sedan i förebyggande syfte av hans lärjungar och den vise mannen fick tala ifred.

Den vise mannens ord blev en religion och efter att han dött fortsatte lärjungarna att binda den svarta katten. När katten sedan dog skaffade man fram en likadan svart katt som bands inför varje möte.

Religionen växte och överallt där man möttes för att utbyta tankar och den vise mannens tankar bands en svart katt vid dörren. När någon frågade varför det var viktigt med den bundna svarta katten så fick man svaret att det var en befallning från den vise mannen.

Och frågade man om nyttan eller relevansen ansågs man vara fientlig och blev utslängd.

(Helt apropå det här).

Andra bloggar om: , , , ,