Something is happening

Alter Ego är närvarande frånvarande. Jag förstår henne. Min egen sänkning av postningskvantitet (och -kvalitet) hänger också ihop med stress – men för min del att det är intensivt på jobbet. Omform rullar närmare och närmare, och har växt sig stort. Jag jobbar med att lösa PR-delarna, och jobbar på vårt nätverk runt eventet. Samtidigt som att det är många fortsättningsjobb som börjat eller nya jobb kommit in. Samtidigt som delägandet går in i en operativ fas. Så – jag har häcken full. Vilket i sin tur innebär att jag inte hinner läsa så mycket, vilket ju i sig inte är speciellt bra för mitt jobb. Men det löser sig.

Sen är Facebook lite kul. Och jo, jag har läst EULAn. Det är ungefär samma skit som Metrobloggen, Lunarstorm och andra tjänster. För min del handlar det om att göra ett val. Ta det onda med det goda, i det här fallet – att använda Facebook till att knyta ihop mina olika nätverk. Jag ser Facebook mer som ett sorts färggladare och öppnare LinkedIn, ett gratis Shortcut och ett mer vuxet Lunarstorm. I en och samma form. Under ett och samma tak.