Det är onekligen lite surrealistiskt…

… att inte ens hinna med att läsa nyheterna.

Jag har i ögonvrån noterat att Odenberg avgått idag. Knappast oväntat är det efter Borgs utspel om att i princip genomföra en nedsläckning av det svenska försvaret. Och att ÖB dissar Odenbergs beslut gör det ju lite tungt (även om det hela är lite märkligt: ÖB menar att Odenberg gör fel men säger själv att han kan tänka sig att avgå om besparingarna genomförs…). Det hela utvecklar sig till en rätt svår situation för Reinfeldt och Alliansen, eftersom det också visar sig en hel del sprickor förutom försvarsministerns beslut att avgå. Det är knappast någon stabilitet inom Alliansen.
Jag kvarstår vid min prognos – Alliansen kommer inte att hålla till nästa val. Tyvärr är knappast den andra sidan mycket bättre…

Och Vilks Mohammed-rondellhund må vara klottrig skitkonst men hans idé med den – att faktiskt sätta fingret på skillnader i kritik av olika religioner – är intressant och han ger direkt tillbaka på Mats Svegfors märkliga uttalande om att media ska tänka på konsekvenserna av en publicering i såna här sammanhang:

Många säger att yttrandefriheten inte ska utnyttjas i alla sammanhang, utan man ska tänka sig för och ta ett moraliskt ansvar. Det måste man diskutera sig till var de gränserna ska gå, och jag tycker inte de har överskridits här.

Rent demokratiskt och medieetiskt pratar Svegfors strunt. Att hävda att medierna ska ta några andra hänsyn än mot enskilda personer som inte har ett allmänt intresse är att skjuta en fri media i sank. Och en pendang till det Vilks faktiskt påpekar är ett uttalande som detta:

Självklart är jag en stark anhängare av yttrandefriheten, och att publiceringen leder till hot eller våld är givetvis oacceptabelt. Men med händelserna i Danmark för bara drygt ett år sedan i åtanke, är det inte utan att det finns skäl att även ifrågasätta att bilderna överhuvudtaget publicerades.
Yttrandefrihet är inte detsamma som att publicera allt som kan tänkas provocera eller skapa debatt. Nyhetsvärde, relevans och gott omdöme får aldrig glömmas bort i ivern att skapa rubriker.

Det är dels att tala med kluven tunga – man är ingen stark anhängare av yttrandefrihet om man samtidigt pratar om “relevans och omdöme” som ska fungera som censorer. Är det något som Vilks teckningar verkligen har så är det just relevans och ett värde för debatten – just i ljuset av de tidigare händelserna runt Muhammedbilderna i Danmark. Vad denne socialdemokrat gör sig skyldig till, tillsammans med Sve(k)fors är medlöperi med de starka krafter som vill omskära demokratin – oavsett om det är muslimska lobbyister, kristna rika högerfundamentalister eller Sturmarkare.

För övrigt verkar det inte hänt så mycket…

Uppdatering: Man kan ju fundera över hur NA:s chefis tänker när han påpekar att han är förvånad över reaktionerna… Men hallå… Läs Joshs dissning.

Uppdatering: TT skriver om Odelberg. Och Selig.

Andra om: , , , , , , , ,