Räknesticka

Jag började räkna lite:

  • jag blev vigd präst 1997
  • jag jobbade ända till november 2001
  • jag har jobbat med reklam sedan september 2003 (även tidigare men då inte som anställd)

Jag har snart varit i reklambranschen längre än jag var präst.
Jag har fler kompisar inom reklambranschen än jag har inom kyrkan.

Det är nog dags att få min självkänsla att inse att jag faktiskt är reklamare och inte bara någon som fuskar omkring…